Hotel Torreblanca

Naše mišljenje
Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca Torreblanca
LOCATION
Hotelska ponuda
OPŠTI SADRŽAJI
Prilagođen osobama sa invaliditetom
Lift
Parking (besplatno)
Recepcija
Terasa
RESTORAN / BAR
Bar
Restoran
Jednokrevetna soba
Balkon ili terasa
Kupatilo
Fen
Telefon
TV
Wi-Fi
Dvokrevetna soba
Balkon ili terasa
Kupatilo
Fen
Telefon
TV
Wi-Fi
Porodična soba
Balkon ili terasa
Kupatilo
Fen
Telefon
TV
Wi-Fi
USLOVI PLAĆANJA

Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu 30% od ukupne cene putovanja, a preostalih 70% plaća se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
Plaćanje može biti:
1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).
2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:
a)
Preostali iznos moguće je platiti čekovima do kraja godine (sa datumima 10. i 20. u mesecu);
b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; 
c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.
3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

telplava.png
Pozovite nas