telplava.png
Pozovite nas

Riga 17.10.2020 ( Hotel Rixwell Old Riga Palace 3*

DIREKTAN ČARTER LET
LETONIJA
RIGA - RUNDAL - SIGULDA - RIGA MARKET
 U cenu uključen obilazak grada Riga uz pratnju vodiča(autobusom i peške)!

19253-tour 19254-tour 19255-tour 19256-tour 19258-tour 19259-tour 19260-tour 19262-tour 19263-tour 19257-tour 19261-tour

Riga je  najveći  baltički grad, prestonica i  glavna luka Letonije. Stari deo Rige, sa preko 800 građevina u stilu secesije, proglašen je delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO–a. Teritorije Baltičkih zemalja (175.000 km2), koje su zajedno približno dvostruko veće od Srbije, naseljava oko 7 miliona stanovnika i čine ih Litvanija, Letonija i Estonija. Rigu danas nazivaju gradom „inspiracije“i mnogi je upoređuju sa Parizom tridesetih godina prošlog veka, gde danas mnogi umetnici i pisci nalaze inspiraciju sedeći u mnogim kafićima ovog prelepog grada. 

1. dan (subota, 17.oktobar 2020.) BEOGRAD – RIGA Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla kod šaltera Filip Travela broj 709 u 07:30h. Poletanje za Rigu u 09:30h (let BT 7702) . Dolazak u Rigu u 12:50h po lokalnom vremenu. Transfer do hotela I smeštaj. Obilazak grada Riga uz pratnju vodiča, u trajanju od oko tri sata (autobusom i peške). Povratak u hotel. Noćenje.
2.dan (nedelja, 18.oktobar 2020) RIGA -RUNDAL Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet do letonskog grada Bauska, 80 km južno od Rige. U blizini mesta Bauska se nalazi palata Rundal, izgrađena sredinom 18. veka u baroknom i rokoko stilu za rezidenciju vojvode od Kurlandije, po planovima čuvenog italijanskog arhitekte Frančeska Rastrelija koji je projektovao neke od najlepših palata u Moskvi, Kijevu i Sankt Peterburgu, među kojima i Zimski dvorac. Obilazak parka i palate Rundal. Nakon obilaska, slobodno vreme i ručak. Povratak u Rigu. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan (ponedeljak,19.oktobar 2020.) RIGA Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet do grada Sigulda, centra Nacionalnog parka Gauja, udaljenog oko 50 km od Rige. Siguldu zovu Letonskom Švajcarskom, sa tri čuvena zamka, od kojih najstariji potiče iz 13. veka. Nakon obilazaka zamkova, možete uživati u prelepoj prirodi, koja je naizraženija upravo u jesenjem periodu. Ručak. Povratak u Rigu. Slobodno vreme. Noćenje.
4. dan (utorak, 20.oktobar) RIGA -BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska do čuvenog Riga marketa. Market se nalazi u centru grada, u blizini starog grada i najveći je market u Istočnoj Evropi.Sagrađen 1920. godine, prvobitno je bio vojni objekat, koji je kasnije pretvoren u tržnicu, koju poseti od 80.000 do 100.000 posetilaca dnevno.Na pijaci se mogu kupiti raznovrsni proizvodi kućne radinosti, tipični specijaliteti ovog kraja. Market ima pet paviljona I svaki ima određenu ponudu. Danas je proglašen delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. Transfer na aerodrome. Let za Beograd u 16:00h (let BT7703). Dolazak u Beograd u 17:15h.
Prema programu Riga Latvia/Riga
Prema programu Riga-
OPŠTI SADRŽAJI
Kongresna sala
Lift
Internet
Soba za čuvanje prtljaga
Recepcija
Room service
Sef na recepciji
RESTORAN BAR
Bar
Restoran
Riga Zamak Rundal

18.10.2020

 Izgrađen sredinom 18.Veka u baroknom i rokoko stilu za rezidenciju vojvode od Kurlandije, po planovima čuvenog italijanskog arhitekte Frančeska Rastrelija.

Riga Sigulda

19.10.2020

 Grad Sigulda, centar Nacionalnog parka Gauja, sa tri čuvena zamka od kojih najstariji potiče iz 13.veka.

Riga Riga market

20.10.2020

 Riga market se nalazi u blizini starog grada i najveći je market u Istočnoj Evropi. Sagrađen 1920.godine , a dnevno ga poseti 80 - 100 000 ljudi.

 SMEŠTAJ
● Riga – Rixwell Old Riga Palace Hotel 3+ *** https://www.rixwell.com › hotels › rixwell-old-riga-palace-hotel
Hotel se nalazi se u mirnoj ulici, u blizini  starog dela grada, u staroj renoviranoj kući. Sobe poseduju klima uređaj, TV, sef, mini bar, besplatan Wi-Fi internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
●Riga – Wellton Centrum Hotel &Spa 4* www.wellton.com › hotels › wellton-centrum-hotel-and-spa
Ovaj moderan hotel se nalazi u centru starog grada. Hotel ima restorane, bar, wellnes sadržaje. Sobe poseduju klima uređaj, TV, sef, mini bar, besplatan Wi-Fi internetr.Doručak se služi po principu samoposluživanja.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovih hotela hotelima iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI
● Zamak Rundal Cena: 80 evra . U cenu je uključeno: prevoz autobusom, ručak,  ulaznica i usluge lokalnog vodiča.
● Sigulda sa Nacionalnim parkom Cena:  60 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, ručak,  ulaznica i usluge lokalnog vodiča.
● Poseta Riga marketu  Cena:  20 evra
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “RIGA”● Rok za prijavljivanje za putovanje je deset dana pre polaska ili do popune mesta ● Potrebno je najmanje 100 putnika za realizaciju ovog putovanja ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem. ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.
Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.  Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava. ● Za boravak u Letoniji je obavezno putno zdravstveno osiguranje ● Važnost pasoša treba da bude najmanje šest meseci nakon planiranog napuštanja Estonije.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ●  Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja  ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanjaa moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija  koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE● Organizator putovanja ima licencu OTP 17/2020 izdatu 28. januara 2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 10.000 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A40 u visini 400.000- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2020 od 20.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300068360 od 20.01.2020 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

● Prevoz avionom na navedenoj relaciji direktnim čarter letom
● Aerodromske takse u Beogradu i Rigi  (oko 34 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se 
  plaćaju u dinarima u poslovnicama Filip Travela ili u poslovnicama ovlašćenih subagenata),
● Tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije 3 +*
● Usluge vođe puta sve vreme putovanja
● Troškovi organizovanja putovanja.

● Fakultativni izleti
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

DIREKTAN ČARTER LET!
U CENU UKLJUČEN OBILAZAK GRADA RIGA UZ PRATNJU VODIČA (AUTOBUSOM I PEŠKE)!

Poslednje pregledani aranžmani

Riga 17.10.2020 ( Hotel Rixwell Old Riga Palace 3*)