telplava.png
Pozovite nas

Najlepša jezera Austrije 25.04.2019.

RASPRODATO
USKRS

SALCBURG – VOLFGANGZE – BAD IŠL - HALŠTAT 

13652-tour 13653-tour 13654-tour 13655-tour 11814-tour 11815-tour 11827-tour 11817-tour 11818-tour 11819-tour 11820-tour 11821-tour 11823-tour 11824-tour 11825-tour 11828-tour 11829-tour 11830-tour 11831-tour 11832-tour 11833-tour 11834-tour 11836-tour 11839-tour 11838-tour 11822-tour 11826-tour 11812-tour 11813-tour

Salcburg, grad koji je sinonim za Mocarta, četvrti po veličini grad u Austriji, leži na obalama reke Salcah, na severnoj granici sa Alpima. Volfganze  (Wolfgangsee) je jedno od najlepših austrijskih jezera i poznato turističko mesto. Bad Išl (Bad Ischl) je jezero sa dugom turistčkom tradicijom. Svakako ne propustite da probate čuvene išlere u najpoznatijoj austrijskoj poslastičarnici, koji su dobili naziv po ovom mestu. Halštat (Hallstatt) se nalazi na samoj obali, u jugozapadnom delu istoimenog jezera.

1.dan (četvrtak, 25.april 2019.) BEOGRAD Polazak iz Beograda u 20:00h . Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji, uz kratke usputne pauze za osveženje.
2.dan (petak, 26.april 2019.) SALCBURG Po dolasku razgledanje grada u pratnji vodiča. Obilazak Mocartovog rodnog mesta i jednog od najlepših gradova srednje Evrope peške: Mocartova rodna kuća, Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu. Fakultativni obilazak Helbrun palate i magičnih fontana, izgradjenih početkom 17. veka, u podnožju planine Helbrun. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan (subota, 27.april 2019.)SALCBURG - VOLFGANGZE Doručak. Putovanje prema jednom od najlepših austrijskih jezera Volfgangze. Dolazak u mesto Sv. Gilgen, poznato turističko mesto.Obilazak rodne kuće Mocartove majke, crkve sv. Egidija, starog gradskog trga sa gradskom većnicom i hotela Post sa oslikanom fasadom. Nastavak putovanja uz obalu jezera do St.Wolfganga, poznatog po velikoj crkvi sa renesansnim oltarom i vidikovcem sa pogledom na jezero. Mesto je postalo poznato po operetama i hotelima u koje dolaze bogati I slavne ličnosti. Slobodno vreme ili fakultativna vožnja brodom po jezeru (Sv.Gilgen- Sv.Volfgang). Povratak u hotel. Noćenje.
4.dan (nedelja, 28.april 2019.) SALCBURG – BAD IŠL –HALŠTAT Doručak. Nastavak putovanja prema mestu Bad Išl, otmenom letovalištu iz carskih vremena. U gradskom središtu imaćete priliku da posetite jednu od najslavnijih poslastičarnica Austrije „Zauner“ i probati autentične išlere, kolače koji su dobili ime po Bad Išlu. Ovde se nalaze Carska vila i park-letnja rezidencija porodice Habsburg u kojoj su oni redovno letovali. Nakon slobodnog vremena, nastavak vožnje kroz idilične predele do jezera Halštat, najčešće fotografisanog mesta Austrije sa ribarskim kućicama u tipičnom alpskom pejzažu. Prava atrakcija su i istorijske znamenitosti Halštata: Župna crkva koja je sagrađena 1505. godine, Halštat muzej koji ima drugu najveću kolekciju na svetu umetničkih dela halštatske kulture. Slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Srbiju. Noćna vožnja.
5.dan (ponedeljak, 29.april 2019.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.
Salzburg Vožnja brodićem od St. Gilgena do Volfganga

27.04.2019

Sankt Gilgen - slikovito mesto, u blizini jezera Volfgangze. U St Gilgenu se nalazi rodna kuća Mocartove majke. Sankt Volfgang - mesto poznato po vidikovcu sa pogledom na jezero Volfgangze.

UMANJENJA
● Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit))
OPCIONE DOPLATE
● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta ● Doplata za dodatno sedište: 75 evra

SMEŠTAJ
● HOTEL  OEKOTEL SALZBURG  3* https://www.oekotel.com/
je udaljen oko 2km od centra Salzburga, koji je sa 4 stanice autobusom udaljen od istorijskog centra Salzburga.. Hotel ima recepciju, aperitiv bar i restoran. Sve sobe su imaju flat-screen TV, besplatan  bežični internet i klima uređaj. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor vise jela.

● Organizator putovanja  zadržava pravo zamene ovih hotela, hotelima iste ili više kategorije.
● Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne i treći , pomoćni ležaj  može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI I POSETE
●Fakultativni izlet obilazak Helbrun palate i magičnih fontana  Cena: 15 evra . U cenu je uključen prevoz žičarom I ulaznice.
●Fakultativni izlet vožnja brodićem od St.Gilgena do Volfganga u trajanju do sat vremena  Cena: 20 evra.
● Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u inostranstvu isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuju uz korigovanje cene
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “NAJLEPŠA JEZERA AUSTRIJE”
● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim, dok ne postoji mogućnost smeštaja u trokrevetnim sobama.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organozatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE 
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.
 

● Prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
● Dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije tri zvezdice
● Razgledanja prema programu
● Usluge licenciranog vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja.
 

●Fakultativni izleti
●Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

Poslednje pregledani aranžmani

Najlepša jezera Austrije 25.04.2019.