telplava.png
Pozovite nas

Kairo 01.11.2019.

KAIRO-MEMFIS-SAKARA-ALEKSANDRIJA    

15245-tour 15228-tour 15224-tour 15226-tour 15227-tour 15229-tour 15231-tour 15232-tour 15233-tour 15234-tour 15235-tour 15236-tour 15237-tour 15238-tour 15239-tour 15240-tour 15241-tour 15242-tour 15243-tour 15244-tour

Bez obzira koliko ste knjiga pročitali o Egiptu, naslušali se raznih priča, pogledali brojne reportaže, tek kada kročite u Kairo možete da osetite tu čarobnu magiju prošlosti.Ulaskom u Kairo, u stvari, zakoračili ste u mašinu za putovanje kroz vreme.
Kairo je prestonica Egipta danas, ali je to bio i za vreme starog egipatskog carstva, kad zemljom počinju da vladaju prve dinastije faraona. Sa željom da sebi obezbede večni život i da se približe bogovima, gradili su piramide.
 

1.dan (petak, 1.novembar 2019.) BEOGRAD – KAIRO Sastanak grupe na aerodromu Nikola Tesla, Terminal I, kod šaltera „Filip Travela“ u 21:10 h. Poletanje aviona u23:10h (JU 876). Direktan let za Kairo.
2.dan (subota, 2.novembar 2019.) KAIRO Dolazak u Kairo u 03:05h po lokalnom vremenu. Nakon pasoških i drugih formalnosti ,smeštaj u hotel. Noćenje. Doručak. Polazak na obilazak grada. Razgledanje platoa Gize, gde se nalaze čuvene tri piramide:Keopsova, Kefrenova i Mikerenova.Obilazak dolinskog hrama sa čuvenom statuom velike Sfinge, poseta manufakturama papirusa i parfema. Panoramski obilazak Kaira: Pyramids Road, Zoološki vrt, Kairo kula, most 6.Oktobar, panorama reke Nil.... Odlazak u Nacionalni muzej, gde se nalazi najveće arheološko blago Egipta, Tutankamonovo blago i njegova mumija. Pauza za ručak. Nakon ručka panoramski obilazak Saladinove tvrđave, Grada mrtvih, poseta Kan El Kalili, najvećem bazaru u Kairu. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan (nedelja, 3.novembar 2019.) KAIRO-MEMFIS-SAKARA-KAIRO Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet: Memfis, nekadašnja prestonica Starog Egipta, nastala 3.100 godina pre naše ere, u kom se nalazi i čuvena statua Ramzesa II, napravljena od alabastera. Sakara sa nadaleko poznatom stepenastom piramidom kralja Zosera.Pauza za ručak. Povratak u Kairo i obilazak Koptske četvrti, u kojoj je po predanju Isus provodio svoje prve dane sa majkom posle prognanstva iz Jerusalima. Tu se nalazii “Viseća crkva” Muallaqa, posvećena Bogorodici, hram iz 7.veka, nekadašnje sedište koptske Patrijaršije. Crkva obiluje prelepim mozaicima sa svetom porodicom, intarzijama, drvenim rezbarenim oltarom i u njoj ćete osetiti onaj neobjašnjiv osećaj blaženstva koji može da pruži samo sveto mesto. Susedna crkva Svetog Sergija koja je izgrađena, na temeljima katakombe, gde se skrivala Hristova porodica, ima krov koji se oslanja na dvanaest stubova. Inače, za Kopte kažu da su potomci starih Egipćana, koji su prihvatili hrišćanstvo i oduprli se osvajačima koji su porobili te prostore. Drevna Sinagoga Ben Azra, upoznavanje sa životom u diaspori starih Jevreja. Džamija Amrl el Asa, najstarija džamija na tlu Afrike iz perioda dinastije Omajida. Noćenje.
4.dan (ponedeljak, 4.novembar 2019.) KAIRO-ALEKSANDRIJA. Fakultativni odlazak za Aleksandriju. Aleksandrija, grad koji je na delti Nila osnovao Aleksandar Makedonski i koji je, takođe, imao jedno od sedam svetskih čuda – svetionik Faros. Na njegovom mestu danas je turska tvrđava Kait bej. Obilazak biblioteke, koja je čuvala sve tajne onoga sveta i izgorela pod nerazjašnjenim okolnostima. Na mestu nekadašnje najveće riznice znanja starog sveta izgrađena je moderna biblioteka u futurističkom stilu. Na zidovima biblioteke uklesana su sva fonetska pisma, pa i naše ćirilično..U Aleksandriji postoji i najlepša džamija na Mediteranu – Abu el Abas, izgrađena od alabastera. .Poseta katakombama, Rimskom teatru. Ručak. Slobodno vreme. Povratak u Kairo u ranim večernjim satima. Noćenje.
5.dan (utorak, 5.novembar 2019.) KAIRO Doručak. Slobodan dan. Fakultativni obilazak srednjevekovnog Kaira: džamija i univerzitet Al Azhar, trg salah el Din, džamije sultan Hasan i Rufaji. Obilazak citadele i Alabaster džamije, „Grad mrtvih“. Panoramski obilazak kolonijalnog i modernog Kaira: Opera trg, Talat Harb trg, Garden city, ostrvo Roda i manijal palata, Zamalek, Mohamdesin...... U ranim večernjim časovima odlazak na fakultativnu večeru na brodu uz plovidbu Nilom. Noćenje.
6.dan (sreda, 6.novembar 2019. )KAIRO-BEOGRAD Transfer na aerodrom, let za Beograd u 03:50, let JU 877.Dolazak u Beograd u 05:55
Kairo Srednjovekovni Kairo

21.04.2020

Kairo je smešten na obalama Nila u severnom Egiptu. Najstariji deo Kaira je nastajao nasumično kroz vekove, njim dominiraju uske staze. Zapadnim delom grada dominiraju moderne građevine, dok istočni deo odlikuju stare džamije.

SMEŠTAJ
Barceló Cairo Pyramids Hotel https://www.barcelo.com/en-gb/barcelo-hotels/hotels/egypt/.../barcelo-cairo-pyramids/
Nalazi se na oko 5 minuta od platoa Gize i u neposrednoj blizini centra grada. Moderno je opremljen, ima otvoreni bazen, bar, restoran. Svaka soba  poseduju  kupatilo, klima-uređaj, TV, telefon i Wi-Fi internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.
● Filip Travel zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.

FAKULTATIVNI IZLETI
●Memfis , Sakara i Koptska četvrt  sa uključenim ručkom  45 eura
●Srednjovekovni  i moderni Kairo  30 eura
●Celodnevni izlet do Aleksandrije sa uključenim ručkom 60 eura
● Krstarenje Nilom sa večerom 40 evra
Prijavljivanje i uplata fakultativnih izleta se vrši isključivo u agenciji prilikom rezervacije aranžmana

● Potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene ili sadržaja, a uz dogovor sa putnicima.
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “KAIRO”
● Za putovanje u Kairo, državljanima R.Srbije je potrebna  viza.  Putnici mogu individualno pribaviti i  vizu u Beogradu u ambasadi, mínimum dve nedelje pre puta moraju podneti zahtev. Rok važenja pasoša radi turističkog  putovanja u Egipat  mora biti 6 mesecel 
● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.
● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama u kojima je treći ležaj pomoćni.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja  ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.
MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja  moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.
OPŠTE NAPOMENE
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. ●Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

 

  • Avio prevoz na relaciji Beograd -Kairo–Beograd (prevoznik Air Serbia)
  • Aerodromske takse oko 116 evra na  dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaja u dinarima u poslovnicama
  • Smeštaj u hotelu kategorije četirii zvezdice, u dvokrevetnim sobama, na bazi: 5 noćenja sa doručkom
  • Transferi  na relacijama aerodrom–hotel–aerodrom
  • Transferi  prema  programu
  • Troškovi  vodiča i organizovanja putovanja.

 

•      Turistička viza  - 25 USD koja se naplaćuje u Egiptu
•      Fakultativni izleti
•      Napojnice za lokalne vodiče i vozače, koji su uobičajeni za ovu destinaciju u iznosu od 20 evra /plaća se na licu mesta vodiču
•      Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
•      Obroci i piće na letovima kompanije Air Serbia

 

razgledanje grada i poseta Nacionalnom muzeju uključena u cenu
 

Poslednje pregledani aranžmani

Kairo 01.11.2019.