telplava.png
Pozovite nas

Istanbul 30.12.2019.(Hotel Bulvar Palas 4*)

NOVA GODINA
RASPRODATO

DOLMABAHČE–  TOPKAPI – AJA SOFIJA – PLAVA DŽAMIJA - KRSTARENJE BOSFOROM

16175-tour 16173-tour 16174-tour 16176-tour 16184-tour 16177-tour 16178-tour 16179-tour 16181-tour 16182-tour 16183-tour 16180-tour 16185-tour 16186-tour 16187-tour 16188-tour

Izuzetno povoljan položaj Istanbula, koji leži na dva kontinenta i Bosforskom moreuzu – od davnina prometnom međunarodnom plovnom putu – čini ga jedinstvenim na planeti i teško uporedivim sa bilo kojom svetskom metropolom. Istanbul se ubraja u red najznačajnijih antičkih gradova na evropskom tlu a uz to, i u one retke koji su podignuti na sedam brda, kojima se pripisuje večnost kao Rimu, Jerusalimu, Lisabonu…   
Šesnaest vekova u kontinuitetu od 330. do 1923, bio je prestonica tri carstva i pozornica krupnih političkih i društvenih zbivanja, u kome su nastala veličanstvena zdanja i spomenici – simboli moći Vizantijskog i Otomanskog carstva. Uz Aja Sofiju, Topkapi i Plavu džamiju, svakako najčuvenije među njima, i mnoge druge građevine u istorijskom jezgru grada – bedemi, džamije, crkve, trgovi, medrese i hamami – proglašeni su delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a.

1. dan (ponedeljak, 30.decembar 2019.) BEOGRAD – ISTANBUL Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera Filip Travela u 10:05 sati. Poletanje za Istanbul u 12:05 sati kompanijom Pegasus airlines (let PC 372). Sletanje na aerodrom Sabiha u 15:45 sati po lokalnom vremenu. Transfer do hotel i smeštaj. Odlazak gradskim prevozom, na razgledanje grada u pratnji vodiča, Trg Taksim I okolina.
2. dan (utorak, 31.decembar 2019.) ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti Ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet: poseta palate Dolmabahče i krstarenje Bosforom. Palata Dolmabahče je sagrađena po nalogu Sultana Abdulmedžida I, koji je preselio svoje sedište iz Topkapi palate u ovu palatu. Kemal Ataturk, prvoizabrani predsednik moderne Turske, koristio je palatu Dolmabahče kao svoju letnju rezidenciju, u kojoj je proveo i poslednje dane života. Zlato i kristal preovladavaju u unutrašnjosti palate. Kristalni luster, u ceremonijalnom holu, poklon kraljice Viktorije, najveći je poznati kristalni luster na svetu i teži 4 i po tone. Krstarenje Bosforom u trajanju od oko 90 minuta je idealna prilika da se vidi grad sa mora. Povratak u hotel. Noćenje.
3. dan (sreda 1.januar 2020.) ISTANBUL Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet: Aja Sofija, Topkapi palata, Plava džamija, Hipodrom, Kapali čaršija. Aja Sofija je izgrađena 537. godine kao pravoslavna crkva, a dolaskom Mehmeda II Osvajača i padom Vizantijskog carstva 1453. godine, proglašena je džamijom. Unutrašnjost Aja Sofije je obložena mermernim pločama i freskama koje su nakon 1453. godine bile prekrivene gipsom. Sultan je naredio i dodavanje ukrasa tipičnih za džamije, a mnoge freske su potpuno istrugane i uništene. Aja Sofija je pod naređenjem Ataturka pretvorena u muzej 1935.god I tada su freske i ukrasi ponovo otkriveni. Topkapi palata je bila glavna rezidencija svih osmanskih sultana skoro 400 godina, kada je odlučeno da se sedište premesti u novoizgradjenu palatu Dolmabahče. Bila je srce osmanskog carstva i iz nje su vodjeni državni poslovi. Izgradnja Plave džamije je otpočeta 1609. godine, a do kraja 1616.god je već krasila Istanbul. Naziv je dobila po 20 000 plavih pločica koji prekrivaju unutrašnjost. Individualni odlazak na doček Nove godine. Noćenje.
4. dan (četvrtak.2.januar 2020.) ISTANBUL – BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme do transfera na aerodrome Sabiha. Poletanje za Beograd avio kompanijom Pegasus u 11:40 sati (let PC371). Dolazak u Beograd u 12:25 sati.
Istanbul Dolmabahce i krstarenje Bosforom

31.12.2019

Palata Dolmabahče je sagrađena po nalogu Sultana Abdulmedžida I, koji je preselio svoje sedište iz Topkapi palate u ovu palatu. Kemal Ataturk, prvoizabrani predsednik moderne Turske, koristio je palatu Dolmabahče kao svoju letnju rezidenciju, u kojoj je proveo i poslednje dane života. Zlato i kristal preovladavaju u unutrašnjosti palate. Kristalni luster, u ceremonijalnom holu, poklon kraljice Viktorije, najveći je poznati kristalni luster na svetu i teži 4 i po tone.
Krstarenje Bosforom u trajanju od oko 90 minuta je idealna prilika da se vidi grad sa mora.
 

Istanbul Aja Sofija, Topkapi palata, Plava džamija, Hipodro

01.01.2020

 Aja Sofija je izgrađena 537. godine kao pravoslavna crkva, a dolaskom Mehmeda II Osvajača i padom Vizantijskog carstva 1453. godine, proglašena je džamijom. Unutrašnjost Aja Sofije je obložena mermernim pločama i freskama koje su nakon 1453. godine bile prekrivene gipsom. Sultan je naredio i dodavanje ukrasa tipičnih za džamije, a mnoge freske su potpuno istrugane i uništene. Aja Sofija je pod naređenjem Ataturka pretvorena u muzej 1935.god I tada su freske i ukrasi ponovo otkriveni. Topkapi palata je bila glavna rezidencija svih osmanskih sultana skoro 400 godina, kada je odlučeno da se sedište premesti u novoizgradjenu palatu Dolmabahče. Bila je srce osmanskog carstva i iz nje su vodjeni državni poslovi. Izgradnja Plave džamije je otpočeta 1609. godine, a do kraja 1616.god je već krasila Istanbul. Naziv je dobila po 20 000 plavih pločica koji prekrivaju unutrašnjost.

SMEŠTAJ

Piya Sport Hotel 4* http://piyasporthotel.com/
Hotel se
nalazi u blizini trga Bejazit, u srcu starog centra grada, na pešačkoj udaljenosti od Velikog Bazara, Aja Sofije, Plave džamije i Topkapi palate.  Sobe imaju kupatilo sa fenom, SAT TV, sef, minibar i wi-fi. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
● Bulvar Palas 4* https://www.hotelbulvarpalas.com

Nalazi se na 3 minuta hoda od tramvajske stanice Aksaraj, kojim u brzo stiže do najpoznatijih znamenitosti grada.Hotel ima restoran, bar, fitness I spa sadžaje. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene, sa telefonom i TV – om. Wi–fi je besplatan.Doručak se služi po principu samoposluživanja.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.

 

FAKULTATIVNI IZLETI
Fakultativni izlet autobusom “Dolmabahče palata, krstarenje Bosforom”. Cena: 50 evra. U cenu je uključena ulaznica za Dolmabahče palatu, transfer, krstarenje i usluge vodiča.
● Fakultativni izlet autobusom “Aja Sofija, Topkapi palata, Plava džamija, Hipodrom, Kapali čaršija”. Cena: 50 evra. U cenu su uključene ulaznice za Aja Sofiju i Topkapi palatu i usluge vodiča.
Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Istanbulu, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika za realizaciju ovog izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.

Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.
Uz blagovremeni upit u poslovnicamaorganizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu.

Za državljane R.Srbije viza nije potrebna za boravak u R.Turskoj do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od prvog dana prvog ulaska. Državljani R.Srbije koji ulaze u R.Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, tj 6meseci od dana ulaska u R.Tursku.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja  ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

 

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

 

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA

● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okvirurazgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Filip Travela, nisu predviđene posete ni obilasci enterijerajavnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.●Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

 

● Avionski prevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Beograd (prevoznik Pegasus airlines)
● Aerodromske takse aerodromske takse (oko 50 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se 
  plaćaju u dinarima u poslovnicama Filip Travela ili u poslovnicama ovlašćenih subagenata),
● Smeštaj u hotelu kategorije četiri zvezdice, u dvokrevetnim sobama, na bazi noćenja sa doručkom
● Transferi prema programu
● Pešačko razgledanje grada
● Usluge vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja.
 

● Fakultativni izleti
● Ulaznice na lokalitetima i posete
● Međunarodno zdravstveno putno osiguranje.
 

Pešačko razgledanje Istanbula u ceni aranžmana!
Smeštaj u hotelu kategorije 4*!

Poslednje pregledani aranžmani

Istanbul 30.12.2019.(Hotel Bulvar Palas 4*)