telplava.png
Pozovite nas

Istanbul 20.02.2020. (Hotel Richmond 4*)

 INDIVIDUALNA PUTOVANJA

16080-tour 16071-tour 16072-tour 16073-tour 16074-tour 16075-tour 16076-tour 16077-tour 16079-tour 16078-tour 16081-tour 16082-tour 16083-tour 16084-tour 16085-tour 16086-tour

Izuzetno povoljan položaj Istanbula, koji leži na dva kontinenta i Bosforskom moreuzu – od davnina prometnom međunarodnom plovnom putu – čini ga jedinstvenim na planeti i teško uporedivim sa bilo kojom svetskom metropolom. Istanbul se ubraja u red najznačajnijih antičkih gradova na evropskom tlu a uz to, i u one retke koji su podignuti na sedam brda, kojima se pripisuje večnost kao Rimu, Jerusalimu, Lisabonu…   
Šesnaest vekova u kontinuitetu od 330. do 1923, bio je prestonica tri carstva i pozornica krupnih političkih i društvenih zbivanja, u kome su nastala veličanstvena zdanja i spomenici – simboli moći Vizantijskog i Otomanskog carstva. Uz Aja Sofiju, Topkapi i Plavu džamiju, svakako najčuvenije među njima, i mnoge druge građevine u istorijskom jezgru grada – bedemi, džamije, crkve, trgovi, medrese i hamami – proglašeni su delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a.

1.dan BEOGRAD – ISTANBUL Dolazak na aerodrom Nikola Tesla dva sata pre poletanja, let za Istanbul avio kompanije Pegasus Airlines u 12:05 h (let PC 372). Dolazak u Istanbul u 15:50 h. Po sletanju, organizovan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2.dan ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3.dan ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
4.dan ISTANBUL – BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do transfera na aerodrom. Poletanje za Beograd u 11:40h (let PC371). Dolazak u Beograd u 11:25h.

SMEŠTAJ
Hotel Richmond 4* - http://richmond.hotel-istanbul.net/en/
Hotel je udaljen oko 1 km od trga Taksim, oko3 km od Palate Dolmabahče I oko 4 km od Kapali Čaršije. Sve sobe poseduju kupatilo, TV, mini bar I ketler.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „ISTANBUL“
●Uz blagovremeni upit u poslovnicama organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim I trokrevetnim sobama uz doplatu.
●U skladu sa poslovnom politikom i opštim uslovima putovanja avio kompanije Pegasus Airlines vremena leta su podložna promeni. Ukoliko dođe do promene satnice, otkaza Ili odlaganja letova od strane avio kompanije Pegasus Airlines, putnici će biti blagovremeno obavešteni.
● Za državljane R.Srbije viza nije potrebna za boravak u R.Turskoj do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od prvog dana prvog ulaska. Državljani R.Srbije koji ulaze u R.Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, tj 6meseci od dana ulaska u R.Tursku.
 ● Cena je rađena na osnovu bazične tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta, moguće je putovati uz doplatu za sledeću raspoloživu tarifu.
● Po potvrdi rezervacije i uplati akontacije, izdaje se avio karta. Kada se jednom avio karta izda, NE POSTOJI MOGUĆNOST REFUNDACIJE, a prema pravilima avio prevoznika! Molimo Vas da to imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.
● Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor. 3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Filip Travela moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE
●Organizator putovanja ima licencu OTP 17/2020 izdatu 28. januara 2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 10.000 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A40 u visini 400.000- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2020 od 20.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300068360 od 20.01.2020 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

● Avionski prevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Beograd (prevoznik Pegasus Airlines)
● Aerodromske takse (oko 45 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaju u dinarima u poslovnicama Filip Travela ili poslovnicama ovlašćenih subagenata)
● Transfer na relaciji aerodrom Sabiha Gokcen – hotel – aerodrom Sabiha Gokcen
● Smeštaj u hotelu kategorije četiri zvezdice u dvokrevetnim sobama (3 noćenja sa doručkom)
● Troškovi organizacije aranžmana

 ● Usluge vodiča
● Usluge lokalnog vodiča
● Fakultativni izleti
● Individualni troškovi
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Poslednje pregledani aranžmani

Istanbul 20.02.2020. (Hotel Richmond 4*)