telplava.png
Pozovite nas

Istanbul 14.02.2020.(Hotel Galata M 5* )

RASPRODATO
INDIVIDUALNA PUTOVANJA

16359-tour 16348-tour 16349-tour 16350-tour 16351-tour 16352-tour 16353-tour 16354-tour 16356-tour 16357-tour 16358-tour 16347-tour 16360-tour 16361-tour 16362-tour 16363-tour

Izuzetno povoljan položaj Istanbula, koji leži na dva kontinenta i Bosforskom moreuzu – od davnina prometnom međunarodnom plovnom putu – čini ga jedinstvenim na planeti i teško uporedivim sa bilo kojom svetskom metropolom. Istanbul se ubraja u red najznačajnijih antičkih gradova na evropskom tlu a uz to, i u one retke koji su podignuti na sedam brda, kojima se pripisuje večnost kao Rimu, Jerusalimu, Lisabonu…   
Šesnaest vekova u kontinuitetu od 330. do 1923, bio je prestonica tri carstva i pozornica krupnih političkih i društvenih zbivanja, u kome su nastala veličanstvena zdanja i spomenici – simboli moći Vizantijskog i Otomanskog carstva. Uz Aja Sofiju, Topkapi i Plavu džamiju, svakako najčuvenije među njima, i mnoge druge građevine u istorijskom jezgru grada – bedemi, džamije, crkve, trgovi, medrese i hamami – proglašeni su delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a.

1.dan BEOGRAD – ISTANBUL Dolazak na aerodrom Nikola Tesla dva sata pre poletanja, let za Istanbul avio kompanije Pegasus Airlines u 12:05 h (let PC 372). Dolazak u Istanbul u 15:50 h. Po sletanju, organizovan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2.dan ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3.dan ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
4.dan ISTANBUL – BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do transfera na aerodrom. Poletanje za Beograd u 11:40h (let PC371). Dolazak u Beograd u 11:25h.

SMEŠTAJ
Hotel The Glata M Gallery By Sofitel 5*
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9857-the-galata-istanbul-hotel-mgallery/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
Hotel se nalazi na udaljenosti od oko 10 minuta od trga Taksim I na oko 15 minuta hoda od Topkapi palate I Plave Džamije. Sobe sadrže kupatilo, TV I mini bar.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „ISTANBUL“
●Uz blagovremeni upit u poslovnicama organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim I trokrevetnim sobama uz doplatu.
●U skladu sa poslovnom politikom i opštim uslovima putovanja avio kompanije Pegasus Airlines vremena leta su podložna promeni. Ukoliko dođe do promene satnice, otkaza Ili odlaganja letova od strane avio kompanije Pegasus Airlines, putnici će biti blagovremeno obavešteni.
● Za državljane R.Srbije viza nije potrebna za boravak u R.Turskoj do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od prvog dana prvog ulaska. Državljani R.Srbije koji ulaze u R.Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, tj 6meseci od dana ulaska u R.Tursku
● Cena je rađena na osnovu bazične tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta, moguće je putovati uz doplatu za sledeću raspoloživu tarifu.
● Po potvrdi rezervacije i uplati akontacije, izdaje se avio karta. Kada se jednom avio karta izda, NE POSTOJI MOGUĆNOST REFUNDACIJE, a prema pravilima avio prevoznika! Molimo Vas da to imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.
● Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na
dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15
dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
● Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master,
American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih
rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b)
platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica
mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa
firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American
Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.


MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.


OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i
slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru
razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Filip Travela, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera
javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. ●Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.
 

● Avionski prevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Beograd (prevoznik Pegasus Airlines)
● Aerodromske takse (oko 45 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaju u dinarima u poslovnicama Filip Travela ili poslovnicama ovlašćenih subagenata)
● Transfer na relaciji aerodrom Sabiha Gokcen – hotel – aerodrom Sabiha Gokcen
● Smeštaj u hotelu kategorije pet zvezdica u dvokrevetnim sobama (3 noćenja sa doručkom)
● Troškovi organizacije aranžmana

 ● Usluge vodiča
● Usluge lokalnog vodiča
● Fakultativni izleti
● Individualni troškovi
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Poslednje pregledani aranžmani

Istanbul 14.02.2020.(Hotel Galata M 5* )