telplava.png
Pozovite nas

Istanbul 11.07.2019.

INDIVIDUALNA PUTOVANJA

14346-tour 14351-tour 14363-tour 14362-tour 14361-tour 14360-tour 14359-tour 14358-tour 14357-tour 14356-tour 14355-tour 14354-tour 14353-tour 14352-tour 14350-tour 14349-tour 14348-tour 14347-tour 14345-tour 14344-tour 14343-tour 14342-tour

Izuzetno povoljan geostrateški položaj Istanbula, koji leži na dva kontinenta i Bosforskom moreuzu – od davnina prometnom međunarodnom plovnom putu – čini ga jedinstvenim na planeti i teško uporedivim sa bilo kojom svetskom metropolom. Istanbul se ubraja u red najznačajnijih antičkih gradova na evropskom tlu a uz to, i u one retke koji su podignuti na sedam brda, kojima se pripisuje večnost kao Rimu, Jerusalimu, Lisabonu…   
Šesnaest vekova u kontinuitetu od 330. do 1923, bio je prestonica tri carstva i pozornica krupnih političkih i društvenih zbivanja, u kome su nastala veličanstvena zdanja i spomenici – simboli moći Vizantijskog i Otomanskog carstva. Uz Aja Sofiju, Topkapi i Plavu džamiju, svakako najčuvenije među njima, i mnoge druge građevine u istorijskom jezgru grada – bedemi, džamije, crkve, trgovi, medrese i hamami – proglašeni su delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a.

1.dan (četvrtak, 11.jul 2019.) BEOGRAD – ISTANBUL Dolazak na aerodrom Nikola Tesla dva sata pre poletanja, let za Istanbul avio kompanije Atlas Global u 12:30h (let KK2628). Dolazak u Istanbul u 15:15 h. Po sletanju, organizovan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2.dan (petak,12.jul 2019.) ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3.dan (subota, 13.jul 2019.) ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
4.dan (nedelja, 14. jul 2019.)ISTANBUL – BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do transfera na aerodrom. Poletanje za Beograd u 15:40h (let KK2627). Dolazak u Beograd u 16:30h.

SMEŠTAJ
● Hotel Bianco Hotel Pera 4* the-biancho-hotel-pera.hotel-istanbul.net/en/
Hotel se nalazi nedaleko od čuvene IstikLal ulice I trga Taksim, u centru grada. Moderno je opremljen,a sobe poseduju kupatilo, fen, SAT TV, sef, minibar i Wi-Fi internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela

FAKULTATIVNI IZLETI
Fakultativni izlet Dolmabahče palata i krstarenje Bosforom. Cena: 60 evra  U cenu su uključene usluge lokalnog vodiča.
● Poludnevni fakultativni izlet Hipodrom- Plava Džamija – Topkapi palata. Cena: 60 evra U cenu su uključene usluge lokalnog vodiča.
● Prijavljivanje za izlet je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Istanbulu, isključivo u evrima, u efektivi.
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „ISTANBUL“
●Uz blagovremeni upit u poslovnicama organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim I trokrevetnim sobama uz doplatu.
●U skladu sa poslovnom politikom i opštim uslovima putovanja avio kompanije Atlas Global vremena leta su podložna promeni. Ukoliko dođe do promene satnice, otkaza Ili odlaganja letova od strane avio kompanije Atlas Global, putnici će biti blagovremeno obavešteni.
● Za državljane R.Srbije viza nije potrebna za boravak u R.Turskoj do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od prvog dana prvog ulaska. Državljani R.Srbije koji ulaze u R.Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, tj 6meseci od dana ulaska u R.Tursku.
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na
dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15
dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
● Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master,
American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih
rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b)
platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica
mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa
firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American
Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.
 
MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.
 
OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i
slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru
razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Filip Travela, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera
javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. ●Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.
 

● Avionski prevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Beograd (prevoznik Atlas Global)
● Aerodromske takse(oko 50 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaju u dinarima u poslovnicama Filip Travela ili poslovnicama ovlašćenih subagenata)
● Transfer na relaciji Novi aerodrom – hotel – Novi aerodrom
● Smeštaj u hotelu kategorije četiri zvezdice u dvokrevetnim sobama (3 noćenja sa doručkom)
● Troškovi organizacije aranžmana
 

● Usluge vodiča
● Usluge lokalnog vodiča
● Fakultativni izleti
● Individualni troškovi
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 

Poslednje pregledani aranžmani

Istanbul 11.07.2019.