telplava.png
Pozovite nas

Halštat i jezera Austrije 17.04.2020.

U cenu aranžmana uključen obilazak Halštata i vožnja brodićem od St.Gilgena do Volfganga u trajanju do sat vremena!
SALCBURG – VOLFGANGZE – BAD IŠL – HALŠTAT

 

19199-tour 19191-tour 19184-tour 19189-tour 19188-tour 19187-tour 19186-tour 19185-tour 19183-tour 19182-tour 19181-tour 19180-tour 19179-tour 19178-tour 19192-tour 19193-tour 19194-tour 19195-tour 19196-tour 19197-tour 19198-tour

Salcburg, grad koji je sinonim za Mocarta, četvrti po veličini grad u Austriji, leži na obalama reke Salcah, na severnoj granici sa Alpima. Volfganze  (Wolfgangsee) je jedno od najlepših austrijskih jezera i poznato turističko mesto. Bad Išl (Bad Ischl) je jezero sa dugom turistčkom tradicijom. Svakako ne propustite da probate čuvene išlere u najpoznatijoj austrijskoj poslastičarnici, koji su dobili naziv po ovom mestu. Halštat (Hallstatt) se nalazi na samoj obali, u jugozapadnom delu istoimenog jezera.

1.dan (petak, 17.april 2020.) BEOGRAD Polazak iz Beograda u 20:00h . Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji, uz kratke usputne pauze za osveženje.
2.dan (subota, 18.april 2020) SALCBURG Po dolasku razgledanje grada u pratnji vodiča. Obilazak Mocartovog rodnog mesta i jednog od najlepših gradova srednje Evrope peške: Mocartova rodna kuća, Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu. Fakultativni obilazak barokne palate, Helbrun i magičnih fontana, izgradjenih početkom 17. veka, u podnožju planine Helbrun. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan (nedelja, 19.april 2020.) SALCBURG - VOLFGANGZE Doručak. Putovanje prema jednom od najlepših austrijskih jezera Volfgangze. Dolazak u mesto Sv. Gilgen, poznato turističko mesto.Obilazak rodne kuće Mocartove majke, crkve sv. Egidija, starog gradskog trga sa gradskom većnicom i hotela Post sa oslikanom fasadom. Nastavak putovanja uz obalu jezera do St.Wolfganga, poznatog po velikoj crkvi sa renesansnim oltarom i vidikovcem sa pogledom na jezero. Mesto je postalo poznato po operetama i hotelima u koje dolaze bogati i slavne ličnosti. Slobodno vreme. Nakon toga vožnja brodom po jezeru (Sv.Gilgen- Sv.Volfgang). Povratak u hotel. Noćenje.
4.dan (ponedeljak, 20.april 2020.) SALCBURG – BAD IŠL –HALŠTAT Doručak. Nastavak putovanja prema mestu Bad Išl, ot-menom letovalištu iz carskih vremena. U gradskom središtu imaćete priliku da posetite jednu od najslavnijih poslastičarnica Austrije „Zauner“ i probati autentične išlere, kolače koji su dobili ime po Bad Išlu. Ovde se nalaze Carska vila i park-letnja re-zidencija porodice Habsburg u kojoj su oni redovno letovali. Nakon slobodnog vremena, nastavak vožnje kroz idilične predele do jezera Halštat, najčešće fotografisanog mesta Austrije sa ribarskim kućicama u tipičnom alpskom pejzažu. Prava atrakcija su i istorijske znamenitosti Halštata: Župna crkva koja je sagrađena 1505. godine, Halštat muzej koji ima drugu najveću kolekciju na svetu umetničkih dela halštatske kulture. Slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Srbiju. Noćna vožnja.
5.dan (utorak, 21.april 2020.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.
Salzburg Helbrun palata i magične fontane

18.04.2020

 Helbrun palata - remek delo arhitekture. Palata je okružena velikim parkom, građena od 1613 - 1619.godine. U parku se nalaze magične skrivene fontane.

UMANJENJA
●Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 5%. (isključivo na upit)
● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)

OPCIONE DOPLATE
● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta

SMEŠTAJ
Hotel OEKOTEL 3* www.oekotel.com/#top
Hotel se nalazi se u Salcburgu. Sa centrom grada povezan je direktnom linijom gradskog prevoza.  Sve sobe imaju TV, TWC. Hotel ima salu za doručak koji je na bazi švedskog stola – samoposluživanje
● Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne i treći , pomoćni ležaj  može biti manji od standardnih dimenzija.


FAKULTATIVNI IZLETI I POSETE
●Fakultativni izlet obilazak Helbrun palate i magičnih fontana  Cena: 20 evra . U cenu je uključen prevoz žičarom I ulaznice.
● Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u inostranstvu isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuju uz korigovanje cene
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.


VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “HALŠTAT I  JEZERA AUSTRIJE”
● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim, dok ne postoji mogućnost smeštaja u trokrevetnim sobama. ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.  Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.


USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor. 3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.


MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Filip Travela moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju. 


OPŠTE NAPOMENE
●Organizator putovanja ima licencu OTP 17/2020 izdatu 28. januara 2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 10.000 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A40 u visini 400.000- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2020 od 20.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300068360 od 20.01.2020 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.
 

● Prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
● Dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije tri zvezdice
● Vožnja brodićem od St.Gilgena do Volfganga u trajanju oko sat vremena 
● Razgledanja prema programu
● Usluge licenciranog vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja.
 

●Fakultativni izleti
●Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

Poslednje pregledani aranžmani

Halštat i jezera Austrije 17.04.2020.