telplava.png
Pozovite nas

Halštat i jezera Austrije 05.09.2019.

U cenu aranžmana uključen obilazak Halštata i vožnja brodićem od St.Gilgena do Volfganga u trajanju do sat vremena!
SALCBURG – VOLFGANGZE – BAD IŠL – HALŠTAT

 

15162-tour 15153-tour 15145-tour 15151-tour 15150-tour 15149-tour 15148-tour 15146-tour 15144-tour 15143-tour 15142-tour 15141-tour 15123-tour 15115-tour 15155-tour 15156-tour 15157-tour 15158-tour 15159-tour 15160-tour 15161-tour

Salcburg, grad koji je sinonim za Mocarta, četvrti po veličini grad u Austriji, leži na obalama reke Salcah, na severnoj granici sa Alpima. Volfganze  (Wolfgangsee) je jedno od najlepših austrijskih jezera i poznato turističko mesto. Bad Išl (Bad Ischl) je jezero sa dugom turistčkom tradicijom. Svakako ne propustite da probate čuvene išlere u najpoznatijoj austrijskoj poslastičarnici, koji su dobili naziv po ovom mestu. Halštat (Hallstatt) se nalazi na samoj obali, u jugozapadnom delu istoimenog jezera.

1.dan (četvrtak, 5.septembar 2019.) BEOGRAD Polazak iz Beograda u 20:00h . Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji, uz kratke usputne pauze za osveženje.
2.dan (petak, 6.septembar 2019.) SALCBURG Po dolasku razgledanje grada u pratnji vodiča. Obilazak Mocartovog rodnog mesta i jednog od najlepših gradova srednje Evrope peške: Mocartova rodna kuća, Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu. Fakultativni obilazak barokne palate, Helbrun i magičnih fontana, izgradjenih početkom 17. veka, u podnožju planine Helbrun. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan (subota, 7.septembar 2019.) SALCBURG - VOLFGANGZE Doručak. Putovanje prema jednom od najlepših austrijskih jezera Volfgangze. Dolazak u mesto Sv. Gilgen, poznato turističko mesto.Obilazak rodne kuće Mocartove majke, crkve sv. Egidija, starog gradskog trga sa gradskom većnicom i hotela Post sa oslikanom fasadom. Nastavak putovanja uz obalu jezera do St.Wolfganga, poznatog po velikoj crkvi sa renesansnim oltarom i vidikovcem sa pogledom na jezero. Mesto je postalo poznato po operetama i hotelima u koje dolaze bogati i slavne ličnosti. Slobodno vreme. Nakon toga vožnja brodom po jezeru (Sv.Gilgen- Sv.Volfgang). Povratak u hotel. Noćenje.
4.dan (nedelja, 8.septembar 2019.) SALCBURG – BAD IŠL –HALŠTAT Doručak. Nastavak putovanja prema mestu Bad Išl, otmenom letovalištu iz carskih vremena. U gradskom središtu imaćete priliku da posetite jednu od najslavnijih poslastičarnica Austrije „Zauner“ i probati autentične išlere, kolače koji su dobili ime po Bad Išlu. Ovde se nalaze Carska vila i park-letnja rezidencija porodice Habsburg u kojoj su oni redovno letovali. Nakon slobodnog vremena, nastavak vožnje kroz idilične predele do jezera Halštat, najčešće fotografisanog mesta Austrije sa ribarskim kućicama u tipičnom alpskom pejzažu. Prava atrakcija su i istorijske znamenitosti Halštata: Župna crkva koja je sagrađena 1505. godine, Halštat muzej koji ima drugu najveću kolekciju na svetu umetničkih dela halštatske kulture. Slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Srbiju. Noćna vožnja.
5.dan (ponedeljak, 9.septembar 2019.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.
Salzburg Helbrun palata i magične fontane

06.09.2019

 Helbrun palata - remek delo arhitekture. Palata je okružena velikim parkom, građena od 1613 - 1619.godine. U parku se nalaze magične skrivene fontane.

SMEŠTAJ

HOTEL  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG MITTE  3*, Salcburg   https://www.austria-trend.at/en/hotels/salzburg-mitte

Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini puta A1 i na oko 15 minuta vožnje autobusom od centra Salcburga. Hotel ima recepciju, aperitiv bar i restoran. Sve sobe su moderno dizajnirane i sadrže flat-screen TV, besplatan brzi bežični internet i klima uređaj. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor vise jela.

HOTEL  BERGHOF GRAML  3*, Salcburg http://www.graml.at

Hotel se nalazi u Halvangu, na oko 5 minuta vožnje od centra mesta Salcburg. Dobra povezanost linijama gradskog prevoza do centra Salcburga I okolnih jezera. Hotel ima recepciju, bar i restoran.  Sobe su dvokrevetne, standardno opremljene, I poseduju kupatilo, telefon I TV. Wi–Fi internet je besplatan u zajedničkim prostorijama hotela. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.
Organizator putovanja  zadržava pravo zamene ovih hotela, hotelima iste ili više kategorije.

Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne i treći , pomoćni ležaj  može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI I POSETE
●Fakultativni izlet obilazak Helbrun palate i magičnih fontana  Cena: 20 evra . U cenu je uključen prevoz žičarom I ulaznice.
Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u inostranstvu isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuju uz korigovanje cene

Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “HALŠTAT I  JEZERA AUSTRIJE

Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja. Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim, dok ne postoji mogućnost smeštaja u trokrevetnim sobama. Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.  Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja  ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.
OPŠTE NAPOMENE 

● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)

● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. ● Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

 

● Prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
● Dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije tri zvezdice
● Vožnja brodićem od St.Gilgena do Volfganga u trajanju do sat vremena 
● Razgledanja prema programu
● Usluge licenciranog vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja.
 

●Fakultativni izleti
●Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

Poslednje pregledani aranžmani

Halštat i jezera Austrije 05.09.2019.