telplava.png
Pozovite nas

Cinque Terre 16.10.2019.

RASPRODATO
U cenu aranžmana uključena poseta nacionalnom parku Cinque Terre!

ĐENOVA-MENTON-SANREMO-CINQUE TERRE-PORTOFINO  

13608-tour 13612-tour 13591-tour 13592-tour 13593-tour 13594-tour 13595-tour 13596-tour 13597-tour 13598-tour 13599-tour 13600-tour 13601-tour 13602-tour 13603-tour 13604-tour 13615-tour 13607-tour 13606-tour 13609-tour 13611-tour 13613-tour 13614-tour

Đenova je glavni grad pokrajine Ligurije, grad kontrasta i mesto gde je rođen Kristofer Kolumbo. Nacionalni park “Cinque Terre” obuhvata pet bajkovitih sela, do kojih je nemoguće doći kolima.  Živopisne kuće, jarkih boja, građene su na strmim liticama i brdima sa kojih se pruža očaravajući pogled na morsku pučinu. Malo ribarsko mesto, Portofino, privlači veliki broj turista nesvakidašnjim terasama na strmim liticama. 

1. dan (sreda, 16.oktobar 2019.) BEOGRAD Sastanak grupe u 17:30 h. Polazak u 18:00 h. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Đenovi.
2. dan (četvrtak, 17.oktobar 2019.) ĐENOVA Dolazak u Đenovu u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje centra grada : Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv.Lorenca, stari svetionik La Lanterna, stara luka... Đenova je najveća luka Italije. Ostaci starih gradskih zidina se nalaze pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan (petak, 18.oktobar 2019.) ĐENOVA – OBALA CVEĆA – MENTON – SANREMO Doručak. Celodnevni fakultativni izlet “Menton i Obala cveća”. Obilazak Mentona, koji se još naziva „Biser Francuske“ – „La perle de la France“: lep stari grad, marina, pjacete.. Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Sanrema. Po dolasku u Sanremo, odlazak do Ruske crkve u kojoj je bio sahranjen crnogorski kralj Nikola I Petrović i kraći obilazak starog centra grada – La pinja. Slobodno vreme u centru prestonice Rivijere cveća. Povratak u hotel. Noćenje.
4. dan (subota, 19.oktobar 2019.) ĐENOVA – LEVANTO – CINQUE TERRE Doručak. Poseta nacionalnom parku Cinque Terre. Cinque Terre obuhvata pet bajkovitih sela, do kojih se dolazi vozom. Obilaze se četiri sela Riomađore, Manarola, Vernaca i Monterosa. Vožnja do mesta Levanto, odakle se vozom odlazi do najvećeg sela Riomađore (Riomaggiore), koje leži na stenama duž potoka Mađore i spušta se ka moru. Nakon obilaska mesta, nastavak putovanja vozom do Manarole. Ovo selo odlikuju kuće koje se spuštaju terasasto do same obale mora. Treće selo je Vernaca (Vernazza), izgrađeno oko gotske crkve Sv.Margarite antiohiske iz 13.veka. Poslednje mesto koje se obilazi je slikovita Monterosa (Monterosso al Mare) smeštena u sreduni malog zaliva, sa kućama u obliku kula (case tori). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
5. dan (nedelja, 20. oktobar 2019.) ĐENOVA –PORTOFINO – RAPALO Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i odlazak do mesta Santa Margerita, gde se nalaze velelepni dvorci. Slobodno vreme u Santa Margeriti ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet brodom do Portofina. Portofino je mala, živopisna luka. Šarmantnim izgledom i terasama na strmim liticama sa očaravajućim pogledom na more privlači veliki broj turista. Odlazak do Rapala. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.
6. dan (ponedeljak, 21.oktobar 2019.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.
Djenova Menton i Obala cveća

18.10.2019

Menton - mondenski centar  na  Francuskoj rivijeri koji se još naziva “Biser Francuske”.
Sanremo - Poznat po Ruskoj crkvi u kojoj je sahranjen crnogorski kralj Nikola I petrović, čuvenom kazinu, uzgoju i izložbama cveća.

Djenova Vožnja brodom do Portofina

20.10.2019

Portofino - mala, dobro zaštićena luka koja je tokom srednjeg veka bila sidrište đenovljanske trgovačke flote.

SMEŠTAJ
● HOTEL GALATA 3* (www.hotelgalata-genova.com)

   Hotel se nalazi u Đenovi, oko 10 minuta hoda od centra  grada. Hotel  raspolaže sa restoranom, barom, panoramskom terasom. Svaka  
   soba poseduje  kupatilo,  (tuš/WC), telefon, TV, klimu uređaj, besplatan WI FI.. Doručak – kontinetalni švedski sto.

HOTEL BRITANNIA 3*(www.cit-hotels-britannia.genoa-hotels.com)

 Nalazi se u Đenovi, oko 200 metara od luke  i 10 minuta hoda od centra  grada. Hotel  raspolaže sa restoranom, barom.  Svaka  soba  
  poseduje  kupatilo,  (tuš/WC), telefon, TV, klimu uređaj, besplatan WI FI.. Doručak – kontinetalni   švedski sto.

Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije.

Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne I treći , pomoćni ležaj  može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI
Celodnevni izlet autobusom Menton i Obala cveća  Cena: 25 evra.

● Vožnja brodom do Portofina Cena: 13 eura.
Prijavljivanje za ove izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u Italiji, isključivo u evrima, u efektivi.
Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih izleti bi mogli da se realizuju uz korekciju cene.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskh praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “CINQUE TERRE”
Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 10 dana pre polaska ili do popune mesta. Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja. Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama. ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.  Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja  ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.
OPŠTE NAPOMENE ● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE) ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

 

● Prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom) na navedenoj relacij
● Tri noćenja sa doručkom u hotelu kategorije tri zvezdice u mestu Đenova
● Razgledanja gradova po programu
● Usluge vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja.
 

● Fakultativni izleti
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
● Obavezna gradska komunalna taksa, plaća se na recepciji hotela – za boravak u hotelima sa 2 i 3*  2 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* – 3 € po noćenju / po osobi

 

 U cenu aranžmana uključena poseta nacionalnom parku Cinque Terre!

Poslednje pregledani aranžmani

Cinque Terre 16.10.2019.