telplava.png
Pozovite nas

Atina 30.12.2019. (Hotel Alassia 3* )

RASPRODATO
NOVA GODINA

ATINA – PIREJ – SUNION – PELOPONEZ (ARGOLIDA)

16955-tour 16956-tour 16957-tour 16958-tour 16959-tour 16960-tour 16967-tour 16968-tour 16961-tour 16962-tour 16964-tour 16965-tour 16966-tour 16963-tour

 
Atina je drevna kolevka najveće svetske civilizacije i prestonica sunčane Grčke. Nemoguće je u svetu pronaći grad koji je bar delimično nalik na nju. Doživela je procvat još pre dva i po milenijuma, a njeno poreklo okruženo legendama je izgubljeno u neponovljivosti vremena. U njoj su harmonično spojeni prošlost i sadašnjost u neverovatnu celinu. Simbol grada i njen istinski dragulj je veličanstveni Akropolj. Atina je i rodno mesto demokratije koja je promovisana baš na brdu Areopag. Svaki njen kamen odiše mnogovekovnom istorijom, a ruševine starih hramova još uvek čuvaju uspomene na daleka vremena, nekadašnju kulturu i bogove sa Olimpa. Jedinstvenost Atine je i u upečatljivom spoju nekadašnje arhitekture i modernog životnog ritma koji neprimetno dovodi do zaboravljenog sveta, mitova i legendi o Staroj Grčkoj.

1.dan (ponedeljak, 30.decembar 2019.) BEOGRAD – ATINA Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u 11.15h. Poletanje za Atinu u 13.15h (Let JU 512). Sletanje na aerodrom Elefterios Venizelos u 15.45h. Po završetku aerodromskih formalnosti transfer do izabranog hotela. Smeštaj i noćenje.
2.dan (utorak, 31.decembar 2019.) ATINA Doručak. Polazak na razgledanje grada heroja i bogova u trajanju od oko 4 h. Panoramsko razgledanje glavnih gradskih trgova Omonije i Sintagme i bulevara koje ih spajaju. Vožnja ulicom Filelinon pored Ruske crkve i crkve Svetog Pavla, raskošne Nacionalne bašte sa više od 200 vrsta mediteranskog rastinja, Hadrijanovog slavoluka, hrama posvećenog Zevsu Olimpskom, čuvenog stadiona Kalimarmaro i nekadašnje predsedničke palate. Glavna tačka razgledanja je Akropolj, koji izgleda veličanstveno u svom obimu i monumentalnosti dokazujući visoki nivo razvoja kulture starih Grka. Obilazak hramova Partenon, Erehtejon i Atine Nike unutar prostora Akropolja sa detaljnim objašnjenjima. U nastavku vožnja pored tri prelepe neoklasične gradjevine Akademije, Univerziteta i Nacionalne biblioteke. Povratak u hotel. Slobodno posle podne. Individualni odlazak na doček Nove Godine. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
3.dan (sreda, 01.januar 2020.) ATINA – PIREJ - SUNION – ATINA Kasni doručak. Slobodan dan ili mogućnost odlaska na poludnevni fakultativni izlet za Pirej i Sunion. Vožnja autobusom do Pireja koji je urbano srastao sa Atinom, ali je administrativno odvojeni grad koji predstavlja morska vrata i najveću luku Grčke. Od tri velika zaliva, svojom lepotom i živopisnošću se izdvaja Mikrolimano. U nastavku vožnja Apolonovom obalom do najjužnije tačke Balkanskog poluostrva i Evrope – rta Sunion. Tamo su i danas ostaci hrama boga Posejdona koji je bio izgradjen u „zlatnom“ petom veku p.n.e. Važna napomena: Hram je zatvoren 01.januara, ali zbog pozicije na kojoj je smešten dobro je vidljiv sa svih strana.
4.dan (četvrtak, 02.januar 2020.) ATINA – ARGOLIDA (PELOPONEZ) – ATINA Doručak. Slobodan dan ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet. Jedna od najvećih oblasti Peloponeza čuva na svom prostoru ostatke nekadašnjih kultura koje se, s pravom, mogu smatrati ponosom ljudske civilizacije. Najstariji grad Evrope, legendarna Mikena sa ruševinama palata i hramova iz drugog milenijuma p.n.e. i danas zadivljuje svet. Odlazak do Epidaurusa, gradića na Peloponezu sa čuvenim pozorištem čije je gledalište usečeno u brdo i gde svi posetioci, od prvog do 53. reda, imaju istu čujnost. Njegova akustika ni posle 24 veka nije otkrivena. Sagradio ga je Poliklet Mladji u 4. veku p.n.e., a akustika se najčešće povezuje sa neobičnim strujanjem vazduha. Danas, tokom letnjeg festivala, u njemu nastupaju samo velikani muzike i pozorišne scene iz celog sveta. Vožnja do Mikene koju je otkrio Nemac Hajnrih Šliman 1876. godine. Razgledanje Atrejeve riznice za koju vlada verovanje da je Agamemnonova grobnica, Lavljih vrata, kruga kraljevskih grobnica i monumentalnih kiklopskih zidina. Povratak u Atinu. Slobodno vreme i noćenje.
5.dan (petak, 03.januar 2020.) ATINA – BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme do polaska. Transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Beograd u 16.30h (Let JU 513). Sletanje na beogradski aerodrom Nikola Tesla u 17.10h.
Atina Argolida

02.01.2020

Epidaurus - jedan od najvažnijih antičkih lokaliteta u Grčkoj.

Mikena - arheološko nalazište na severoistočnom delu Peloponeza. Najpoznatiji mikenski spomenik su Lavlja vrata, koja su sazidana oko 1250 godine p.n.e.

 SMEŠTAJ:
•Hotel Alassia 3* https://thealassia.com/en/the-hotel
Hotel sa nalazi u neposrednoj blizini trga Omonia, na oko 100 metara od glavnih linija gradskog prevoza. Sve sobe poseduju kupatilo, mini-bar, TV, telefon, sef i besplatan Wi-Fi. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
•Hotel Airotel Parthenon 4* https://www.airotel.gr/en/
Hotel se nalazi na centralnoj lokaciji, pored metro stanice Metaxourgeio, i lako su dostupne glavne gradske znamenitosti. Sve sobe poseduju: kupatilo, klima uređaj, TV, telefon i sef. Internet se doplaćuje na licu mesta. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

FAKULTATIVNI IZLETI:
•„Argolida“ Cena: 65 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge lokalnog vodiča i ulaznice.
•„Pirej i Sunion“ Cena: 40 evra. U cenu je uključen autobuski prevoz i usluge vodiča.
Prijavljivanje i uplata fakultativnih izleta se vrši u agenciji prilikom rezervacije aranžmana. Minimum za realizaciju je 10 prijavljenih putnika, po izletu. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, izlet može biti realizovan uz korigovanje cene. Organizator zadržava pravo izmene redosleda realzacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti .
 
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „ATINA“:
● Potrebno je najmanje 15 putnika za realizaciju ovog putovanja.
● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu.● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Pladanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju. OPŠTE NAPOMENE ● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važedi pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. ● Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogudnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE) ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

 • Avionski prevoz na relaciji Beograd –Atina –Beograd
• Aerodromska taksa u Beogradu i inostranstvu 123 evra u trenutku objavljivanja programa, iznos je podložan promeni i plaća se u dinarima u agenciji
• Smeštaj u hotelu po izboru u dvokrevetnim sobama, na bazi noćenja sa doručkom
• Transferi prema programu
• Razgledanje Akropolja sa vodičem na srpskom jeziku
• Razgledanja prema programu
• Usluge lokalnog vodiča
• Usluge vodiča agencije tokom boravka
• Troškovi organizacije i realizacije putovanja

 • Obroci i piće na letovima kompanije Air Serbia
• Individualni troškovi
• Boravišna taksa u iznosu 2 evra za hotel kategorije 3*, 3 evra za hotel kategorije 4* i 4 evra za hotel kategorije 5* po osobi i noći

 U cenu je uključeno razgledanje Atine i Akropolja!

Poslednje pregledani aranžmani

Atina 30.12.2019. (Hotel Alassia 3* )