telplava.png
Pozovite nas

Atina 18.04.2020 ( Airotel Parthenon 4*)

 USKRS
  ATINA - PIREJ - SUNION - EGINA - PELOPONEZ  (ARGOLIDA)

19086-tour 19087-tour 19089-tour 19090-tour 19091-tour 19092-tour 19093-tour 19095-tour 19096-tour 19097-tour 19098-tour 19099-tour 19088-tour

Atina je drevna kolevka najveće svetske civilizacije i prestonica sunčane Grčke. Nemoguće je u svetu pronaći grad koji je bar delimično nalik na nju. Doživela je procvat još pre dva i po milenijuma, a njeno poreklo okruženo legendama je izgubljeno u neponovljivosti vremena. U njoj su harmonično spojeni prošlost i sadašnjost u neverovatnu celinu. Simbol grada i njen istinski dragulj je veličanstveni Akropolj. Atina je i rodno mesto demokratije koja je promovisana baš na brdu Areopag. Svaki njen kamen odiše mnogovekovnom istorijom, a ruševine starih hramova još uvek čuvaju uspomene na daleka vremena, nekadašnju kulturu i bogove sa Olimpa. Jedinstvenost Atine je i u upečatljivom spoju nekadašnje arhitekture i modernog životnog ritma koji neprimetno dovodi do zaboravljenog sveta, mitova i legendi o Staroj Grčkoj.

1.dan (subota, 18. april 2020.) BEOGRAD - ATINA Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u 10:20h. Poletanje za Atinu u 12.20h (Let JU 512). Sletanje na aerodrom Elefterios Venizelos u 14.50h. Po završetku aerodromskih formalnosti, polazak na panoramsko razgledanje grada heroja i bogova, glavnih gradskih trgova Omonije i Sintagme i bulevara koje ih spajaju. Vožnja pored crkve Svetog Pavla, hrama posvećenog Zevsu Olimpskom, pored tri prelepe neoklasične gradjevine Akademije, Univerziteta i Nacionalne biblioteke. Po zvaršetku panoramskof razgleda transfer do izabranog hotela. Smeštaj. Noćenje.
2.dan (nedelja, 19.april 2020.) ATINA – PIREJ – SUNION - ATINA Doručak. Polazak na Akropolj, koji izgleda veličanstveno u svom obimu i monumentalnosti dokazujući visoki nivo razvoja kulture starih Grka. Obilazak hramova Partenon, Erehtejon i Atine Nike unutar prostora Akropolja sa detaljnim objašnjenjima. Slobodan dan ili mogućnost odlaska na poludnevni fakultativni izlet za Pirej i Sunion. Vožnja autobusom do Pireja koji je urbano srastao sa Atinom, ali je administrativno odvojeni grad koji predstavlja morska vrata i najveću luku Grčke. Od tri velika zaliva, svojom lepotom i živopisnošću se izdvaja Mikrolimano. U nastavku vožnja Apolonovom obalom do najjužnije tačke Balkanskog poluostrva i Evrope – rta Sunion. Tamo su i danas ostaci hrama boga Posejdona koji je bio izgradjen u „zlatnom“ petom veku p.n.e. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan (ponedeljak, 20.april 2020.) ATINA - EGINA - ATINA Doručak. Slobodan dan ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet na ostrvo Eginu ostrvo sa velikim kulturnim i istorijskim nasledjem. Poseta veličanstvenog hrama, koji je posvećen boginji Afeji, kao i crkve Svetog Nektariosa. Eginu nazivaju i „ostrvom pistaća". Povratak u hotel u kasnim popodnevnim časovima. Noćenje.
4.dan (utorak, 21.april 2020.) ATINA – ARGOLIDA (PELOPONEZ) – ATINA Doručak. Slobodan dan ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet Argolida. Jedna od najvećih oblasti Peloponeza čuva na svom prostoru ostatke nekadašnjih kultura koje se, s pravom, mogu smatrati ponosom ljudske civilizacije. Najstariji grad Evrope, legendarna Mikena sa ruševinama palata i hramova iz drugog milenijuma p.n.e. i danas zadivljuje svet. Odlazak do Epidaurusa, gradića na Peloponezu sa čuvenim pozorištem čije je gledalište usečeno u brdo i gde svi posetioci, od prvog do 53. reda, imaju istu čujnost. Njegova akustika ni posle 24 veka nije otkrivena. Sagradio ga je Poliklet Mladji u 4. veku p.n.e., a akustika se najčešće povezuje sa neobičnim strujanjem vazduha. Danas, tokom letnjeg festivala, u njemu nastupaju samo velikani muzike i pozorišne scene iz celog sveta. Vožnja do Mikene koju je otkrio Nemac Hajnrih Šliman 1876. godine. Razgledanje Atrejeve riznice za koju vlada verovanje da je Agamemnonova grobnica, Lavljih vrata, kruga kraljevskih grobnica i monumentalnih kiklopskih zidina. Povratak u Atinu. Slobodno vreme i noćenje.
5.dan ATINA - BEOGRAD (sreda, 22.april 2020.) Doručak. Slobodno vreme do polaska. Transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Beograd u 16.35 h (Let JU 513). Sletanje na beogradski aerodrom Nikola Tesla u 17.15h.
Atina Egina

20.04.2020

Ostrvo Egina se nalazi u srcu Saroničkog zaliva, između Atine i Argolide. Obraslo je jelama, među čijim vrhovima izviruju ostaci čuvenog hrama boginje Atine Afaje smeštenog na uzvišenju iznad mora. Ostrvo Egina još nazivaju i ostrvom Svetog Nektarija i ostrvom pistaća.

Atina Argolida

21.04.2020

Epidaurus - jedan od najvažnijih antičkih lokaliteta u Grčkoj.

Mikena - arheološko nalazište na severoistočnom delu Peloponeza. Najpoznatiji mikenski spomenik su Lavlja vrata, koja su sazidana oko 1250 godine p.n.e.

SMEŠTAJ:
•Hotel Alassia 3* https://thealassia.com/en/the-hotel
Hotel sa nalazi u neposrednoj blizini trga Omonia, na oko 100 metara od glavnih linija gradskog prevoza. Sve sobe poseduju kupatilo, mini-bar, TV, telefon, sef i besplatan Wi-Fi. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
•Hotel Airotel Parthenon 4* https://www.airotel.gr/en/
Hotel se nalazi na centralnoj lokaciji, pored metro stanice Metaxourgeio, i lako su dostupne glavne gradske znamenitosti. Sve sobe poseduju: kupatilo, klima uređaj, TV, telefon i sef. Internet se doplaćuje na licu mesta. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

FAKULTATIVNI IZLETI:
•„Argolida“ Cena: 65 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge lokalnog vodiča i ulaznice.
•„Pirej i Sunion“  Cena: 40 evra. U cenu je uključen autobuski prevoz i usluge vodiča.
•„Egina“  Cena: 55 evra. U cenu je uključen autobuski prevoz, karta za trajekt, ulaznica i usluge vodiča.
Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u inostranstvu, isključivo u evrima. Minimum za realizaciju je 20 prijavljenih putnika, po izletu. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, izlet može biti realizovan uz korigovanje cene. Organizator zadržava pravo izmene redosleda realzacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti .

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „ATINA“:
● Potrebno je najmanje 15 putnika za realizaciju ovog putovanja.
● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu.
● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Pladanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE
●Organizator putovanja ima licencu OTP 17/2020 izdatu 28. januara 2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 10.000 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A40 u visini 400.000- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2020 od 20.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300068360 od 20.01.2020 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.
 

 • Avionski prevoz na relaciji Beograd –Atina –Beograd
• Aerodromska taksa u Beogradu i inostranstvu 123 evra u trenutku objavljivanja programa, iznos je podložan promeni i plaća se u dinarima u agenciji
• Smeštaj u hotelu po izboru u dvokrevetnim sobama, na bazi noćenja sa doručkom
• Transferi prema programu
• Razgledanje Akropolja sa vodičem na srpskom jeziku
• Razgledanja prema programu
• Usluge lokalnog vodiča
• Usluge vodiča agencije tokom boravka
• Troškovi organizacije i realizacije putovanja

 • Obroci i piće na letovima kompanije Air Serbia
• Individualni troškovi
• Boravišna taksa u iznosu 2 evra za hotel kategorije 3*, 3 evra za hotel kategorije 4* i 4 evra za hotel kategorije 5* po osobi i noći

 U cenu je uključeno razgledanje Atine i Akropolja!

Poslednje pregledani aranžmani

Atina 18.04.2020 ( Airotel Parthenon 4*)