telplava.png
Pozovite nas

Ženeva 30.12.2019.

RASPRODATO
NOVA GODINA
ANMAS-OBALA LEMANA-ANESI

16999-tour 16991-tour 16992-tour 16993-tour 16994-tour 16995-tour 16996-tour 16997-tour 17000-tour 17001-tour 17002-tour 17003-tour 17004-tour 17005-tour 17006-tour

Ženeva se nalazi na obali najvećeg evropskog alpskog jezera (Ženevsko ili Lemansko) sa pogledom na najviši vrh Evrope (Mon Blan-4810m). Staro gradsko jezgro Ženeve i vijugave uličice pune su građevina bogate istorije, dok u modernom delu grada blistaju savremene zgrade. Čarobnom alpskom gradiću Anesi, koji se nalazi na obali istoimenog jezera, poseban šarm daju stare kaldrmisane ulice, stare srednjevekovne građevine I  kuće pastelnih boja. U poslednjih 150 godina, ceo pojas od Lozane do grada Montre, postao je stecište pisaca, umetnika, i muzičara, od Šelijevih do Lorda Bajrona. 

1.dan (ponedeljak, 30.decembar 2019.) BEOGRAD – ANMAS Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” u 07.00h. Poletanje aviona u 09.05h (let EZS 1438). Sletanje na ženevski aerodrom u 11.15h. Panoramska vožnja pored kompleksa sedišta međunarodnih organizacija, niza luksuznih hotela, preko mosta Mon Blan, pored Engleskog parka sa cvetnim satom i panoramskim pogledom na vodoskok…Prolazak pored Festival Teatra, Kantonove bolnice, palate Wilson, parka La Perle Du Lac, ostrvceta sa spomenikom Žan Žak Rusoa... Kratka pauza za šetnju engleskim parkom na samoj obali Lemanskog jezera odake se pruža neverovatan pogled na najviši vrh Alpa–Monblan. Nastavak putovanja ka francuskom gradiću Anmas. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2.dan (utorak, 31.decembar 2019.) ANMAS – ŽENEVA -ANMAS Doručak. Posle doručka, odlazak do Ženeve gradskim prvozom u pratnji vodiča. Obilazak srca stare Ženeve. Šetnja obalom Lemana, pored niza spomenika nemačkog vladara Brunskvika, austrijske carice Sisi, do engleskog parka sa čuvenim Cvetnim satom pored koja se nalazi spomenik Helvecija i Zeneva. Šetnja pored fontane gde se održavao ruski forum, Ruske crkve, Istorijskog muzeja, impozantne katedrale Svetog Petra i Kalvinove kuće. Prolazak kroz Bastion park do Zida reformacije. Povratak u hotel. Slobodno popodne. Individualni odlazak na doček Nove Godine. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
3.dan (sreda, 01.januar 2020.) ANMAS - ŽENEVA – ANESI – ANMAS Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na poludnevni fakultativni izlet u Anesi. Čarobnom alpskom gradiću Anesi, koji se nalazi na obali istoimenog jezera, poseban šarm daju stare kaldrmisane ulice, stare srednjevekovne građevine I kuće pastelnih boja, a zbog kanala najkraće Francuske reke Tiu nosi naziv “Alpska Venecija”. Najpoznatija turistička atrakcija Anesija je Palais de l'isle iz 12.veka, koja je kroz istoriju menjala svoju funkciju (od rezidencije do zatvora), a danas je to zavičajni muzej okružen mnogobrojnim prodavnicama, restoranima i kafićima. Povratak u hotel . Noćenje.
4.dan(četvrtak, 02.januar 2020.) ANMAS - ŽENEVA – EVIAN – ŠION – MONTRE – VEVEJ – LOZANA - ANMAS Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet oko jezera. Vožnja obalom Ženevskog jezera, nakon toga odla-zak do banje Evian i obilazak termalnih izvora. Nastavak putovanja do obližnjeg savršeno očuvanog srednjevekovnog zamka Šijon, neka-dašnje carinarnice,a kasnije i zatvora. Odlazak do obližnjeg mesta Montre, nakon šetnje kroz park ruža i duž obale nastavak putovanja pre-ma Veveju. Panoramsko razgledanje Veveja I šetnja od glavnog pijačnog trga, pešačkom zonom do starog grada, kaldrmisanom vevejskom “Knez Mihajlovom” ulicom, do gradske kuće. Nakon toga, putovanje do grada Lozana koji je sedište Međunarodnog olimpijskog komiteta i dva univerziteta. Stari deo grada leži na brdu iznad jezera i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Obilazak gotske katedrale Notr Dam, gradske većnice, crkve Svetog Fransoa, stare biskupske palate i dvorca Saint Maire. Odlazak autobusom u donji deo grada, uz panoramsko razgle-danje federalnog suda, kompleksa hotela, sedišta MOK i internacionalnih korporacija. Šetnja oko pristaništa i dvorca Ouči…Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
5.dan (petak, 03.januar 2020.) ANMAS – BEOGRAD Rana odjava iz hotela I transfer do aerodroma. Let za Beograd u 06.30 h (let EZS 1437). Sletanje na aerodrom Nikola Tesla u 08.30 h.

SMEŠTAJ
•Hotel Campanile Annemasse Centre – Gare 3* https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-annemasse-gare-geneve
Hotel se nalazi na oko 10 km od grada Ženeva, u blizini autobuskog stajališta linije 61. Sobe poseduju: kupatilo, TV, Wi-Fi internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.
• Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.

FAKULTATIVNI IZLETI
•Celodnevni fakultativni izlet Šion – Evian – Vevej – Montre – Lozana Cena: 119 evra U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča I obilasci prema programu.
•Poludnevni fakutlativni izlet Anesi Cena: 55 evra U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča I obilasci prema programu.
Prijavljivanje i uplata fakultativnih izleta se vrši isključivo u agenciji prilikom rezervacije aranžmana.
• Potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene ili sadržaja, a uz dogovor sa putnicima.
• Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika) na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “ŽENEVA”
● Potrebno je najmanje 15 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama u kojima je tredi ležaj pomoćni.
●Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.

 USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Pladanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju. OPŠTE NAPOMENE ● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važedi pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. ● Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogudnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE) ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.
 

• Avio prevoz na relaciji Beograd - Ženeva – Beograd, kompanijom EasyJet Switzerland
• Aerodromske takse (0,98 evra u trenutku objavljivanja programa, iznos je podložan promeni i plada se u dinarima u agenciji)
• 1 komad ručnog (kabinskog) prtljaga dimenzija 56 x 45 x 25cm (uključujući ručice I točkiće)
• Smeštaj u hotelu kategorije 3*, u dvokrevetnim sobama, na bazi noćenja sa doručkom
• Usluge vodiča 
 

• Čekirani prtljag do 23 kg (u trenutku objavljivanja programa cena je 70 evra, iznos je podložan promeni I plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti)
• Karte za gradski prevoz
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
• Individualni troškovi
• Ulaznice I usluge koje nisu naznačene u program putovanja

Poslednje pregledani aranžmani

Ženeva 30.12.2019.