Viza za Tunis

Od 01.05. državljanima Srbije i putnicima sa pasošima R.Srbije potrebna je viza za ulazak u Tunis.

Plaćanje prilikom sletanja na aerodrom Monastir lokalnom partneru pre prolaska policijske i carinske kontrole i ulaska u Tunis!

Putnici moraju imati spremno tačno 20 EUR po pasošu za viza nalepnicu (viza i usluga viziranja na aerodromu) koju dobijaju od lokalnog partnera pre dolaska na policijski ulazni kontrolni punkt i jedan primerak hotelskog  vaučera koji dobijaju na mail koji su ostavili prilikom prijave za putovanje od agencije (obavezno je imati odštampan vaučer u papirnoj formi prilikom granične i carinske kontrole).

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

Troškovi propuštenih letova, usluge u hotelu i svih drugih ugovorenih, uplaćenih a neiskorićenih usluga nastalih usled nemanja vize smatraće odustankom na dan putovanja.

Za individualna putovanja zahtev za vizu se podnosi u ambasadi Tunisa u Beogradu ili u ambasadi Tunisa u zemlji prebivališta.

Vaučere ćemo vam poslati na mail čim dobijemo hotele u kojima ćemo boraviti.

 

telplava.png
Pozovite nas