Izrael 13.03.2020.

Avionom u Izrael • Transfer na relaciji Beograd - Tel Aviv - Beograd • Smeštaj u hotelima kategorije 3 i 4* • Ručak na Galilejskom jezeru.

Izrael i Jordan 31.03.2020

Avio prevoz • Smeštaj u hotelima 3 i 4* • Smeštaj u više različitih gradova • Transfer aerodrom - hotel - aerodrom • Jedinstveno putovanje u Svetu zemlju.

Izrael 01.06.2020

Avio prevoz na relaciji Beograd - Tel Aviv - Beograd • Smeštaj u Vitlajemu i Tiberijasu • U cenu uračunat ručak na Galilejskom jezeru.

Putovanje u Izrael • Tel Aviv • Jafa • Jerusalim • Vitlejem

Izrael je prostor gde se prepliću svetovi, religije, prošlost i budućnost, prostor snažnih i dramatičnih prirodnih i etnografskih kontrasta, tradicionalnog i modernog, gde su se od iskona dešavala burna istorijska i duhovna previranja u večitoj težnji ljudi da različitosti i međusobno nerazumevanje pomire ili pobede.

Putovanje u Izrael

Program obuhvata sveta mesta tri velike religije: judeizma – Zid plača, hrišćanstva – crkvu Blagovesti u Nazaretu, crkvu nad pećinom Hristovog rođenja u Vitlejemu, crkvu Vaskrsenja sa Golgotom i Hristovim grobom u Jerusalimu, zatim svetilišta na Maslinskoj i Sionskoj gori, Hristov stradalni put i Goru blaženstava, crkvu Umnožavanja hlebova i ribe i Kapernaum na Galilejskom jezeru...

Videćemo Judejsku pustinju i doživeti jedinstveno fizičko iskustvo na planeti – plutanje u Mrtvom moru. Ovo putovanje greje srce i uzdiže um u večnoj nadi da je upravo tu , na prostoru duhovne metropole, mesto konačnog pomirenja I ishodište sveopšteg spokojstva.

 Pogledajte i ostale ponude za putovanja u metropole.


telplava.png
Pozovite nas