Kotor

U podnožju padina Lovćena, na dnu najlepšeg zaliva Mediterana i jednog od najlepših na svetu, smešten je Kotor. Uvršten je u listu svetske baštine zbog svoje urbane arhitekture, kulturnog nasleda i prekrasnog prirodnog ambijenta. Grad Kotor je star preko 2000 godina, prava je riznica spomenika kulture (katedrala St.Tripuna, crkva St. Luke, brojne palate kotorske vlastele) i izvor bogate muzejske i arhivske grade. Gradski trgovi i ulice Kotora cine otvorene pozornice za mnoge tradicionalne priredbe. Mirne vode zaliva su idealne za upražnjavanje nautickih sportova.

Tivat

Tivat se nalazi u centralnom delu Bokokotorskog zaliva, ispod lovćenskog ogranka Vrmca. Duž obale Tivta nižu se male atraktivne lučice, uvale i brojne plaže. Svojim položajem u Bokokotorskom zalivu, uvalama, sa poluostrvom Prevlaka i ostrvom Sveti Marko, poznatom plažom Pržna, marinom Porto Montonegro, Tivat je upisan u turističke karte kao atraktivna turistička destinacija. Geografsko-klimatski uslovi i lepote prirode svrstavaju Tivat u veoma privlačna turistička mesta. Ovde je more čisto, vazduh okrepljujuće blag, večno zelena vegetacija... Tivat je bogat hortikulturnim potencijalom. Pored raznovrsnog domaćeg mediteranskog bilja, u Tivtu je zastupljeno i dosta vrsta egzotičnog bilja kojeg su moreplovci donosili sa svih meridijana sveta...

Prčanj

Prčanj je naselje na istočnoj obali poluostrva Vrmac, naspram Dobrote, a nalazi se u Boki Kotorskoj, najlepšem zalivu južnog Jadrana. Prčanj je udaljen 8 km od starog grada Kotora. Prčanj, je od 1920. godine odlukom kraljevske vlade proglašen za prirodno klimatsko lečilište. Morska voda u zalivu je svrstana u I i II kategoriju čistoće. Vazdušna strujanja iznad zaliva utiču na biljni svet i vode, obogaćujući vazduh jonima, pre svega halogena i drugim hemijskim supstancama koje sadrži morska voda.