Hotel HM Alma Beach

Naše mišljenje
HM Alma Beach HM Alma Beach HM Alma Beach HM Alma Beach HM Alma Beach HM Alma Beach
LOCATION
UDALJENOSTI
Aerodrom (oko 3 km)
Plaža (oko 200 m)
Lokalni centar i
Centar i
OPŠTI SADRŽAJI
Broj soba u hotelu (156)
Wi-Fi
Internet
RESTORAN / BAR
Bar
Restoran
BAZENI
Bazen sa delom sa decu
Spoljašnji bazen
Standardna soba
Klima uređaj
Kupatilo
Sef
SAT TV
Telefon
Standardna soba sa balkonom
Klima uređaj
Balkon ili terasa
Kupatilo
Sef
SAT TV
Telefon
Premium soba
USLOVI PLAĆANJA

Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu 30% od ukupne cene putovanja, a preostalih 70% plaća se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
Plaćanje može biti:
1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).
2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:
a)
Preostali iznos moguće je platiti čekovima do kraja godine (sa datumima 10. i 20. u mesecu);
b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; 
c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.
3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

telplava.png
Pozovite nas