Hotel Aenos

Naše mišljenje
Aenos Aenos Aenos Aenos Aenos Aenos Aenos Aenos Aenos Aenos Aenos Aenos Aenos Aenos
CITY
Hotelska ponuda
Hotelska ponuda
UDALJENOSTI
Aerodrom (9 km)
Plaža (2,5 km)
Lokalni centar (u gradu )
OPŠTI SADRŽAJI
Recepcija
RESTORAN / BAR
Bar
Restoran
Klasik soba
Klima uređaj
Balkon ili terasa
Bade mantil
Kupatilo
Sef
Papuče
Wi-Fi
Deluks soba
Klima uređaj
Balkon ili terasa
Bade mantil
Kupatilo
Sef
Papuče
Wi-Fi
USLOVI PLAĆANJA

Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu 30% od ukupne cene putovanja, a preostalih 70% plaća se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
Plaćanje može biti:
1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).
2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:
a)
Preostali iznos moguće je platiti čekovima do kraja godine (sa datumima 10. i 20. u mesecu);
b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; 
c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.
3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

telplava.png
Pozovite nas