telplava.png
Pozovite nas

Venecija 30.12.2018.

NOVOGODIŠNJE PUTOVANJE
TRST – PALMANOVA – ODERZO – PADOVA - VERONA

9552-tour 9554-tour 9551-tour 9555-tour 9556-tour 9557-tour 9549-tour 9548-tour 9547-tour 9550-tour 9546-tour 9544-tour 9545-tour

Venecija je čudesna i jedinstvena, jedna je od najbogatijih riznica italijanske i evropske kulture i umetnosti. Izgrađena je tokom V veka u prostranoj laguni, na ušću reke Brente u venecijanski zaliv, na preko 100 malih ostrva koje razdvaja oko 180 kanala i spaja preko 400 mostova. Venecija je grad raskošne arhitekture i neke posebne svetlosti. Njene kupole, zvonici, palate i trgovi, veličanstveni su dekor mnogobrojnih remek-dela poput Ticijana, Tintoreta i  drugih velikih majstora čuvene venecijanske slikarske škole. Kompletno gradsko jezgro Venecije sa nekoliko stotina palata i preko 90 crkava deo je svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCA. 

1.dan (nedelja, 30. decembar 2018.) Sastanak grupe u 21:30 h , polazak u 22:00 h. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2.dan (ponedeljak, 31. decembar 2018.) TRST- PALMANOVA-ODERZO – VENECIJA Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje Trsta i poseta crkvi St. Spiridona. Polazak prema tržnom centru Palmanova. Slobodno vreme za šoping i nastavak puta za Oderzo. Smeštaj u hotel. U večernjim časovima fakultativni odlazak do luke Punta Sabioni. Ukrcavanje na brod za Veneciju. Doček Nove godine u Veneciji. U kasnim noćnim časovima povratak u Oderzo. Noćenje.
3.dan (utorak, 01. januar 2018.) ODERZO – PADOVA – VERONA Doručak. Polazak na fakultativni izlet u Padovu i Veronu. Razgledanje Padove: Trg Prato dela Vale. Bazilike Svetog Antonija u kojoj se nalazei mnogobroji Donatelovi radovi, spomenik Gatamelata..Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak za Veronu. Obilazak Verone, grada Romea i Julije: Trga Bra, Julijine Kuće, Trga Erba i Sinjori sa spomenikom Dante Aligijeriju, Rimske Arene jedne od najvećih i najbolje očuvanih. Slobodno vreme za individualna razgledanja.U večernjim časovima povratak u Oderzo. Noćenje.
4.dan (sreda, 02. januar 2018.) ODERZO – VENECIJA Doručak. Odlazak do luke Punto Sabioni i vožnja brodom do Trga Sv.Marka, glavnog trga u Veneciji. Razgledanje najužeg centra prestonice nekada moćne Mletačke republike (9-18 vek ): Trg sv. Marka, Bazilika sv. Marka sa mozaicima, Duždeva palata, Most uzdisaja, Most Rialto, crkve Santa Maria della Salute u kojoj se nalaze dela Ticijana i Tintoretija. U večernjim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i prelaska granica.
5.dan (četvrtak, 03. januar 2018.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutranjim časovima.

UMANJENJA
● Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)
OPCIONE DOPLATE
● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta

● Doplata za dodatno sedište: 45 evra

 

 

SMEŠTAJ
PRIMHOTEL **** ODERZO

Primhotel se nalazi u gradu Oderzo, koji je udaljen od Venecije oko 50 km.,i koji je u blizini poznatog tržnog centra Noventa Di Piave. Hotel ima restoran, bar. Sobe su  standardno opremljene, sa telefonom i TV – om, fenom, besplatan WI FI.  Doručak – samoposluživanje.
Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovih hotela, hotelima iste ili više kategorije.

Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne i treći , pomoćni ležaj  može biti manji od standardnih dimenzija.


FAKULTATIVNI IZLETI

Vožnja brodom do Venecije 31.12. na doček Nove godine (povratna karta, plaća se na licu mesta) 25

Celodnevni izlet Padova i Verona – 30 €  (prevoz autobusom, razgledanje prema programu, usluge vodiča)

Vožnja brodom do Venecije (povratna karta, plaća se na licu mesta) – 20 €

 

Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u inostranstvu, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuju uz korigovanje cene.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “VENECIJA“
Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 10 dana pre polaska ili do popune mesta. Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja. Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

●Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE

Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

 

● Prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom) na navedenoj relaciji
● Dva noćenja sa doručkom u hotelu kategorije tri zvezdice
● Razgledanja grada po programu
● Usluge vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja

● Fakultativni izleti
● Boravišna taksa u iznosu od 1,80 eur po osobi, po danu
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

 

 U cenu aranžmana uračunato panoramsko razgledanje Trsta i poseta crkvi St. Spiridona.

Poslednje pregledani aranžmani

Venecija 30.12.2018.