telplava.png
Pozovite nas

Toskana 07.03.2019. (Hotel Palace 4*)

GARANTOVAN  POLAZAK-RASPRODATO
FIRENCA - CINQUE TERRE - SIJENA -SAN ĐIMIJANO - PIIZA - LUKA
 

12369-tour 12360-tour 12361-tour 12362-tour 12357-tour 12356-tour 12363-tour 12368-tour 12378-tour 12373-tour 12374-tour 12370-tour 12371-tour 12372-tour 12358-tour 12375-tour 12359-tour 12354-tour 12355-tour 12366-tour 12367-tour 12365-tour 12376-tour 12379-tour 12380-tour 12381-tour 12382-tour 12383-tour 12352-tour 12364-tour

Toskanu smatraju najlepšom regijom Apeninskog poluostrva zbog svojih 120 zaštićenih zona bajkovite prirode, slikovitih varošica i sela, a naročito zbog očuvanih starih gradova izuzuzetne arhitekture, među kojima su najpoznatiji – Firenca, Piza, Sijena, San Điminjano i Luka – proglašeni delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. Sa veličanstvenom Firencom, svojom prestonicom i najpoznatijim simbolom, Toskana je kolevka renesanse.

1. dan (četvrtak, 7.mart 2019.) BEOGRAD – VIAREĐO– FIRENCA - VIAREĐO Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u 06.00h. Poletanje aviona za Pizu u 08.00h ( let JU3402). Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet za Firencu. Osnovana kao rimsko naselje na reci Arno, Firenca je od 12. veka samostalna gradska republika, a zatim i vojvodstvo. Doživela je procvat tokom vladavine moćne bankarske porodice Mediči (14. do 17. veka), čiji su se najviđeniji članovi istakli i kao velike mecene i pokrovitelji umetnosti. Od 1865. do 1871. Firenca je bila prestonica Italije. Obilazak užeg centra grada pešice: trg Sinjoria, katedrala Santa Marija del Fiore, sa čuvenom Bruneleskijevom kupolom, krstionica, Ponte Vekio – pokriveni most iz 14. veka, palata Ufici, crkva Santa Kroće (u kojoj su grobnice Mikelanđela, Makijavelija i Galileja)…Povratak u hotel u večernjim časovima. Noćenje.
2. dan (petak, 8.mart 2019.) VIAREĐO – CINQUE TERRE – VIAREĐO Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost celodnevnog fakultativnog izleta za Ćinkvetere. Vožnja do mesta La Specia, gde je ukrcavanje na lokalni voz koji povezuje svih pet naselja u sastavu Nacionalnog parka Ćinkvetere. Obilaze se četiri sela. Odlazak do najvećeg sela Riomađore (Riomaggiore), koje leži na stenama duž potoka Mađore i spušta se ka moru. Nakon obilaska mesta, nastavak putovanja vozom do Manarole. Ovo selo odlikuju kuće koje se spuštaju terasasto do same obale mora. Treće selo je Vernaca (Vernazza), izgrađeno oko gotske crkve Sv.Margarite antiohiske iz 13.veka. Poslednje mesto koje se obilazi je slikovita Monterosa (Monterosso al Mare) smeštena u sredini malog zaliva, sa kućama u obliku kula (case tori). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
3. dan (subota,9. mart 2019.) VIAREĐO – SIJENA – SAN ĐIMINJANO – VIAREĐO Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na celodnevni fakultativni obilazak Sijene (Siena) i San Điminjana (San Gimignano). Sijena je posle Firence, čiji je ozbiljan rival bila u prošlosti, drugi po značaju grad Toskane, po umetničkoj i kulturnoj baštini. Smeštena na tri brda, odlikuje se gotskom arhitekturom i građevinama od crvenkaste opeke. Po dolasku, pešački obilazak gradskog jezgra: Pjaca del Kampo, trga u obliku školjke na kome su Fontana sreće i Palacopubliko sa zvonikom (88m), Pjaca del Duomo sa gotskom katedralom, ukrašenom mozaicima… Slobodno vreme. Odlazak za San Điminjano, tipičan toskanski gradić, okružen vinogradima i maslinjacima, koji je zadržao u velikoj meri svoj srednjovekovni izgled. ”San Gimignanodalle belle torri” - jedinstven je po 14 preostalih od 72 visoka tornja – koje su bogate porodice od 15. veka podizale zbog prestiža. Pešački obilazak centra grada. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
4.dan (nedelja, 10.mart 2019.) VIAREĐO – LUKA - PIZA – BEOGRAD Doručak. Odjavljivanje iz hotela. Nakon toga obilazak Luke, pešačko razgledanje starog gradskog jezgra okruženog zidinama iz vremena renesanse. Nastavak putovanja ka Pizi, obilazak i slobodno vreme do polaska na aerodrom u poslepodnevnim satima.Poletanje aviona za Beograd je u 18.00h ( let JU3403).
Palace Italija/Viarregio

SMEŠTAJ
Hotel Tahiti 3*, Viaređo http://www.hoteltahiti.it/hotel-3-stelle-viareggio_9_ENG.html
Hotel je smešten u Viaređu, oko 100m od plaže i oko 1 km od železničke stanice. Sve sobe poseduju : kupatilo, klima-uređaj,TV, telefon, sef, Wi-Fi internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

Hotel Palace 4*, Viaređo https://www.palaceviareggio.com/en/
Hotel se oko 1km od centra mesta Viaređo i oko 1km od železničke stanice. Sve sobe poseduju : kupatilo, klima-uređaj, TV, telefon, sef, Wi-Fi internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.


FAKULTATIVNI IZLETI

Cena po osobi u pretprodaji – PLAĆANJE U AGENCIJI
 
FIRENCA - 45 evra
CINQUE TERRE- 50 evra
SIJENA I SAN ĐIMINJANO - 40 evra
KOMPLET TRI IZLETA - 120 evra


Cena po osobi na licu mesta (raspoloživost nije garantovana)
FIRENCA - 50 evra
CINQUE TERRE- 55 evra
SIJENA I SAN ĐIMINJANO - 45 evra
KOMPLET TRI IZLETA - 150 evra

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “TOSKANA”
● Potrebno je najmanje 100 putnika za realizaciju ovog putovanja
● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ●  Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i
slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Filip Travela, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

● Prevoz avionom na navedenoj relaciji
● Tri noćenja sa doručkom u hotelu kategorije tri ili četiri zvezdice u Viaređu
● Razgledanja gradova po programu,
● Usluge vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja.

● Aerodromske takse 44,40 evra – (Beograd 22,40 evra, Piza 22 evra), na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaju u dinarima u poslovnicama Filip Travela ili poslovnicama ovlašćenih subagenata
● Ketering u avionu
● Fakultativni izleti
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
● Obavezna gradska komunalna taksa (za boravak u hotelu kategorije 3*  plaća se 1 evro, a u hotelu kategorije 4* plaća se 2 evra po noći i osobi – isključivo na recepciji hotela)

DIREKTAN ČARTER LET! 

Poslednje pregledani aranžmani

Toskana 07.03.2019. (Hotel Palace 4*)