telplava.png
Pozovite nas

Lion 02.10.2019.

MILANO – LION - MARSEJ  – ŽENEVA

15425-tour 15423-tour 15424-tour 15426-tour 15427-tour 15428-tour 15429-tour 15430-tour 15431-tour 15432-tour 15433-tour 15434-tour 15435-tour

Lion, grad sa veoma dugom istorijom i glavni grad francuskog regiona Rona, jedno je od najvećih područja renesansne arhitekture u Evropi. Osnovan je 43. godine pre nove ere, a glavna karakteristika ovog grada su uske ulice (les troubles). Deset procenata površine gradskog jezgra Liona je od 1998. godine pod zaštitom kulturne baštine UNESCO-a. Marsej je beskrajno šarmantan i moderan lučki grad, drugi po veličini nakon Pariza. Staro gradsko jezgro Ženeve i vijugave uličice pune su građevina bogate istorije, dok u modernom delu grada blistaju savremene zgrade.

1. dan (sreda, 02.oktobar) BEOGRAD – MILANO Sastanak grupe u 16: 30h, polazak autobusa u 17:00h. Noćna vožnja prema Milanu kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju.
2. dan (četvrtak, 03.oktobar) MILANO Dolazak u Milano, glavni grad Lombardije. Milano je danas jedan od najbogatijih gradova Evrope i čuveni centar mode i dizajna. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: Trg Duomo – gde je raskošna Milanska katedrala, čuvena Skala – najuglednija operska kuća u svetu podignuta 1778. godine, otmena Galerija Vitoria Emanuela II, Toranj Pireli, stadion San Siro, zamak Kastelo Sforcesko, bazilika Santa Maria delle Grazie... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan (petak, 04.oktobar) MILANO – LION Doručak. Nastavak putovanja ka Lionu. Dolazak u ranim poslepodnevnim časovima u Lion, grad sa veoma dugom istorijom i jedno od najvećih područja renesansne arhtitekture u Evropi. Panoramsko razgledanje grada: La Place Bellecour – najveći trg u gradu kojim dominira spomenik posvećen francuskom kralju Luju XIV, Fontana Bartoldi - delo vajara Frederika Augusta Bartoldija, autora Kipa slobode u Njujorku, zgrada Opere, Bazilika Notre – Dame de Fourviere izgrađena u drugoj polovini 19. veka, posvećena Devici Mariji.. Smeštaj u hotel. Noćenje.
4. dan (subota, 05.oktobar) LION Doručak. Slobodno vreme. Predlažemo da posetite Stari Lion, jednu od najvećih renesansnih celina u Evropi, u kojoj se nalazi veliki broj znamenitosti grada specifične i očuvane arhitekture. Uske ulice isprekidane su prolazima kojima su nekada trgovci prenosili svilu dok je grad imao puno tkaonica. Takođe možete obići Institut Lumiere osnovan 1982. godine, koji se nalazi u kući porodice Lumière gde je smešten I muzej. Pogled na grad sa reke je zaista impresivan, pa se posetiocima Liona preporučuje I tura brodom. Lion je poznat po suvenirnicama gde možete kupiti predmete od svile. Noćenje.
5. dan (nedelja, 06.oktobar) LION – MARSEJ – LION Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet za Marsej. Marsej je beskrajno šarmantan i moderan lučki grad, drugi po veličini nakon Pariza. Panoramski obilazak istorijskog centra grada: Stara luka, glavna ulica Kanebijer – poznata po tome što je u njoj 1934. godine ubijen kralj Aleksandar I Karađorđević, Gradska kuća, Bazilika Notre Dame de la Garde – rimsko – vizantijska bazilika, izgrađena u 19. veku. Nalazi se na najvišoj tački grada odakle se pruža veličanstven pogled na grad i Lionski zaliv. Povratak u hotel. Noćenje.
6. dan (ponedeljak, 07.oktobar) LION – ŽENEVA - BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela i polazak prema Ženevi. Po dolasku, razgledanje grada: obilazak kompleksa na kom se nalazi Palata naroda koja je podigunuta u periodu 1929.-1936.godine, šetnja centralnim delom grada, obilazak Engleskog vrta koji je napravljen 1854.godine, poznatog po velikom cvetnom satu. Slobodno vreme za šetnju pored slikovitog Ženevskog jezera, uz obilazak čudesne vodene fontane čiji se vodoskok uzdiže do visine od 140 metara. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja.
7.dan (utorak, 08.oktobar) BEOGRAD Dolazak u Beograd u podnevnim časovima. Kraj programa.

SMEŠTAJ
B&B MILANO SESTO 3* Sesto San Giovanni  https://www.hotel-bb.com/en/hotels/milano-sesto.htm

Hotel se nalazi u predgrađu Milana, 8 km od istorijskog centra, u neposrednoj blizini stanice Sesto Marelli na metro liniji 1 (crvena) sa kojom se stiže za 15 minuta do trga Duomo. Hotel ima recepciju, restoran za doručak i Wi-Fi internet. Sobe su dvokrevetne, standardno opremljene i poseduju: kupatilo, fen, telefon, TV, klima-uređaj i sef. Doručak je kontinentalni–samoposluživanje, izbor više jela.

CAMPANILE LYON OUEST TASSIN 3*  http://www.campanile-lyon-ouest-tassin.fr/en

Hotel se nalazi na oko 3 km od centra grada. Metro stanica, koja povezuje hotel sa centrom grada, nalazi se na oko pet minuta hoda od hotela. Hotel poseduje recepciju, aperitiv bar I restoran. Sobe su dvokrevetne I sadrže : kupatilo, telefon, TV, Wi-Fi internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja – izbor vise jela.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.

FAKULTATIVNI IZLETI
Fakultativni izlet Marsej   Cena : 35  evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča I posete navednim mestima bez ulaznica.
Prijavljivanje za fakultativne izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u inostranstvu, isključivo u evrima, u efektivi. Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “LION”

Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja. Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim, dok ne postoji mogućnost smeštanja u trokrevetnim sobama. • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE) ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.  Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja  ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filip Travel preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Filip Travela mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA

● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)

● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

 

● Prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
● Jedno noćenje sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije tri zvezdice u Milanu
●Tri noćenja sa doručkom u hotelu  kategorije tri zvezdice u Lionu
● Razgledanja prema programu
● Usluge vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja.

●Obavezna gradska taksa u Milanu  za hotel 3* – 4 evra po osobi i noći, a za boravak u hotelima sa 4* i 5* – 5 evra (plaća se na recepciji hotela)
●Obavezna gradska taksa u Lionu u iznosu od 1,65 evra  po osobi i noći (plaća se na recepciji hotela)
●Fakultativni izleti
●Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

NOVO U PONUDI!
ITALIJA, FRANCUSKA, ŠVAJCARSKA

    Poslednje pregledani aranžmani

    Lion 02.10.2019.