telplava.png
Pozovite nas

BARI - PULJA 23.10.2019.

RASPRODATO
ALTAMURA - DVORAC DEL MONTE - MATERA - ALBEROBELO - LEĆE 

13915-tour 13916-tour 13917-tour 13918-tour 13919-tour 13938-tour 13939-tour 13940-tour 13942-tour 13932-tour 13933-tour 13934-tour 13935-tour 13936-tour 13937-tour 13926-tour 13927-tour 13928-tour 13929-tour 13930-tour 13931-tour 13920-tour 13921-tour 13922-tour 13923-tour 13924-tour 13925-tour 13914-tour 13943-tour 13944-tour

Pulja je jedna od 20 pokrajina u Italiji. Nalazi se na jugoistoku zemlje i geografski bi mogla da se podeli na dve celine. Severni deo čini Bari, glavni grad regije i poluostrvo Gargano, dok je južni deo poznat po interesantnim gradićima kao što su Alberobelo, Polignano, Leće.  Bari je glavni grad ove pokrajine i deveti po veličini grad u Italiji, poznat je i kao grad Svetog Nikole čije se mošti nalaze u gradskoj katedrali. Pulja je poznata iz po slikovitom opisu “peta italijanske čizme”. Ime je dobila po drevnom narodu Apulima, koji su naseljavali ovo područje još pre starog Rima. Kao zemlja između dva mora, Jadranskog i Jonskog, ovo je izrazito pomorska oblast sa dugom obalom. Ovde su nastajale legende i stvarali se heroji, a svoje puteve ukrštali Grci, Rimljani, Iliri, Vizantinci i Arapi, čiji su se brodovi, ljudi, roba i kulture oduvek mešale i kretale između dve obale, između Zapada i Istoka. Pulja sa svojim prepoznatljivim belim gradićima, utvrđenjima, ravnom, nerazuđenom obalom i kristalno čistim morem predstavlja jedan od najinteresantnijih delova Italije, drugačiji po arhitekturi, neotkriven i zanimljiv. 

1. dan (sreda, 23. oktobar 2019.) BEOGRAD – RIM – BARI Sastanak grupe na aerodromu „Nikola Tesla” u 09:30 sati. Poletanje za Rim u 11:35 sati, (let AZ591). Dolazak u Rim u 13:10 sati. Nastavak putovanja za Bari na liniji AZ1615 u 15:10h, dolazak u Bari u 16:15h. Po sletanju u Bari odlazak na panoramsko i pešačko razgledanje grada sa vodičem, Katedrala Svetog Sabinija, Bazilika Svetog Nikole, Normanski zamak Svevo, stari grad (ulaznice nisu uključene u cenu). Transfer do hotela, smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
2. dan (četvrtak, 24. oktobar 2019.) BARI Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet Altamura i Castel del Monte. Altamura, čuveni grad hleba, se nalazi u srcu Pulje. S obzirom da je ovaj grad naseljen od davnina, ne čudi činjenica da je muzej arheologije sa impresivnom postavkom artefakata starih i do 2500 godina,jedna od nezaobilaznih tačaka prilikom obilaska. Tu je i katedrala posvećena Devici, koja datira iz 13 veka. Razgledanje starog gradskog jezgra, kratko slobodno vreme. U povratku ka Bariju, poseta dvorcu „Castel del Monte” iz 13. veka. Njegova svrha od početka nije bila vojna – njegov vlasnik Fridrik II izgradio ga je za uživanje. Kao kulturno dobro, Castel del Monte je 1996. godine uvršten na listu Svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Povratak u Bari. Noćenje.
3. dan (petak, 25. oktobar 2019.) BARI Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet Matera i Alberobelo. Vožnja slikovitim krajem do gradića Matera poznatog po starom gradu Sassi di Matera (Kamenje Matere), koji se zbog svojih karakteristika nalazi na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine. Današnji grad broji oko 60.000 stanovnika, a zanimljivo je da mnogi meštani žive u kućama svojih predaka koje su napravljene pre više od 9.000 godina. U povratku ka Bariju, poseta gradu Alberobelo, koji je poznat po tradicionalnim privremenim kućicama građenih od kamena (truli). Proces transformacije i oporavka, kao i originalnost rada, obezbedili su ovim građevinama priznanje Svetske baštine. Povratak u Bari. Noćenje.
4. dan (subota, 26. oktobar 2019.) BARI Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet Leće. Grad Leće, poznat i kao ”Firenca juga”, predstavlja jedan od najinteresantnijih gradova u Pulji zbog tipične arhitekture iz 17. veka. Grad je prepoznatljiv i po svom položaju – nalazi se na samoj peti Italijanske čizme. Dok budete šetali ulicama ovog grada videćete remek dela antičke, srednjovekovne i barokne arhitekture. Poseta istorijskom centru, Rimskom amfiteatru iz II veka, crkvi Santa Maria na poznatom trgu Sant'Oronzo.. Povratak u Bari. Noćenje.
5. dan (nedelja, 27. oktobar 2019.) BARI – RIM – BEOGRAD Transfer na aerodrom. Let za Rim na liniji AZ1612 u 11:10 sati, dolazak u Rim u 12:15h. Nastavak putovanja za Beograd na liniji AZ594 u 16:15 sati, dolazak u Beograd u 17:50 sati. Kraj programa.

SMEŠTAJ:
MODERNO *** www.modernobari.com
Lokacija: Hotel je smešten u centru Barija, u neposrednoj blizini glavne železničke stanice, a od ulaza u stari grad udaljen je oko 2 km.
Sobe: klima uređaj, SAT TV, mini bar, WI-FI internet, kupatilo. U sklopu hotela nalazi se sala za doručak, koji se služi po principu samoposluživanja.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI:

● Altamura i Castel del Monte - cena: 55 €
● Matera i Alberobelo - cena: 50 €
● Leće - cena: 50 €
● Prijavljivanje za ove fakultativne izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u Italiji, isključivo u evrima, u efektivi. Potrebno je najmanje 20 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih izleti bi mogli da se realizuju uz korekciju cene.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “BARI - PULJA“:

● Potrebno je najmanje 25 putnika za realizaciju ovog putovanja.
● Uz blagovremeni upit u poslovnicama organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu.
● Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u period od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Viza se pribavlja u ambasadi Italije u Beogradu.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti,po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
● Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i
slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru
razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera
javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.
 

• Aerodromske takse 98€ (plaćaju se u agenciji i podložne su promeni do polaska na putovanje) • Avio prevoz na relaciji Beograd–Rim–Bari–Rim-Beograd kompanijom Alitalia • Transfer aerodrom–hotel–aerodrom • 4 noćenja sa doručkom u hotelu 3* • Panoramsko i pešačko razgledanje grada • Usluge vodiča na srpskom jeziku • Troškovi organizacije putovanja. 

• Fakultativni izleti • Putno zdravstveno osiguranje 

Poslednje pregledani aranžmani

BARI - PULJA 23.10.2019.