Apartman Konaci

Naše mišljenje
Konaci Konaci Konaci Konaci Konaci Konaci Konaci Konaci Konaci Konaci
FAMILYPET FRIENDLY
Izdvajamo:
Hotelska ponuda
Smeštaj
Ishrana
Besplatne usluge
Detaljnije
UDALJENOSTI
Ski in&ski out (DA)
Supermarket
OPŠTI SADRŽAJI
Parking
Kućni ljubimci
Recepcija
Skijašnica
Suvenirnica
Prodavnice
RESTORAN BAR
Bar
Restoran
SADRŽAJI ZA DECU
Krevetac za bebu (5e po danu)
Dvosoban apartman
Kupatilo i
Dve prostorije i
Mini frižider
LCD SAT TV
Sofa
Standardni krevet i
Trosoban apartman
Kupatilo i
Francuski krevet i
Mini frižider
LCD SAT TV
Sofa
Standardni krevet i
Tri prostorije i
Studio 2+1
Kupatilo i
Francuski krevet i
Mini frižider
Jedna prostorija
LCD SAT TV
Sofa
Studio 0+1
Kupatilo i
Francuski krevet ili sofa na razvlačenje
Mini frižider
Jedna prostorija
LCD SAT TV
Studio 1+1
Kupatilo i
Mini frižider
Jedna prostorija
LCD SAT TV
Sofa
Standardni krevet i

Broj soba sa popustom za rane uplate je ograničen. Provera raspoloživosti se radi prilikom rezervacije!

Cenovnik Leto 2017 
Promotivni letnji paketi

PROGRAM PUTOVANJA - sopstvenim prevozom
1. dan - BEOGRAD – KOPAONIK. Dolazak i smeštaj u apartman posle 15 sati.
2. dan – poslednji dan. Boravak u hotelu na bazi uplaćenih usluga.
Poslednji dan - KOPAONIK - BEOGRAD. Napuštanje soba do 9 sati. 

 USLOVI I NAČINI PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke Intesa, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.  U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.
● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e I Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA
Organizator putovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene. Organizator ima pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel tek otvara ili zatvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum zapocinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom. U slucaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, kradu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom citavog trajanja putovanja. Popusti za decu i trecu odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju na pomocnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlacenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od dve osobe, osim ukoliko nije drugacije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, placa punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugacije navedeno u cenovniku. Deca do 2 godine ukoliko ne placaju smeštaj i sedište, nemaju ležaj u hotelu kao ni ishranu. Krevetac za bebu  u hotelu se ne naplacuje i iskljucivo se trazi na upit. Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rodenja i starost deteta u momentu putovanja. Obracun cene putovanja iskazan u štampanom cenovniku i na sajtu Organizator putovanja izvršen je zaokruživanjem pretpostavljene cene prema pravilu do 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na nižu vrednost, a preko 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na višu vrednost, s tim što ce u momentu zakljucenja ugovora o putovanju tacna cena biti iskazana u evrima, na dve decimale.
Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2017 od 25.01.2017. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300055359 od 25.01.2017. godine  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

 

Hoteli u blizini

Nebeska Stolica 2 Kula 2

Polupansion

Nebeska stolica 1

Najam

Nebeska stolica 2

Polupansion
USLOVI PLAĆANJA

Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu 40% od ukupne cene putovanja, a preostalih 60% plaća se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
Plaćanje može biti:
1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).
2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:
a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;
b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;
c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.
3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

telplava.png
Pozovite nas