Cenovnik Print

Noćenja1071410107141010
Datum od17.0718.0718.0719.0723.0725.0725.0727.0729.07
Datum do27.0725.0701.0829.0702.0801.0808.0806.0808.08
Raspoloživost
Jednokrevetna soba | Noćenje sa doručkom
Jednokrevetna soba598 574 892 644 689 574 944 718 733
1. dete 2,00-6,99222 265 265 236 234 265 265 249 249
1. dete 7,00-12,99357 376 477 382 391 376 494 417 422
2. dete 2,00-6,99 (Ako je 1.dete 2,00-6,99)222 265 265 236 234 265 265 249 249
2. dete 7,00-12,99 (Ako je 1.dete 2,00-6,99)357 376 477 382 391 376 494 417 422
2. dete 7,00-12,99 (Ako je 1.dete 7,00-12,99)356 375 477 382 391 375 495 416 421
Standardna soba | Noćenje sa doručkom
Odrasli476 480 697 511 545 480 731 565 574
1. dete 2,00-6,99222 265 265 236 234 265 265 249 249
1. dete 7,00-12,99357 376 477 382 391 376 494 417 422
3. odrasla osoba357 382 505 383 407 382 522 417 422
Jednokrevetna soba | Polupansion
Jednokrevetna soba650 620 977 700 749 620 1036 783 800
1. dete 2,00-6,99222 265 265 236 234 265 265 249 249
1. dete 7,00-12,99375 391 507 402 413 391 528 440 446
2. dete 2,00-6,99 (Ako je 1.dete 2,00-6,99)222 265 265 236 234 265 265 249 249
2. dete 7,00-12,99 (Ako je 1.dete 2,00-6,99)375 391 507 402 413 391 528 440 446
2. dete 7,00-12,99 (Ako je 1.dete 7,00-12,99)375 392 506 402 413 392 527 440 446
Standardna soba | Polupansion
Odrasli513 506 756 551 589 506 796 611 622
1. dete 2,00-6,99222 265 265 236 234 265 265 249 249
1. dete 7,00-12,99375 391 507 402 413 391 528 440 446
3. odrasla osoba372 396 535 399 424 396 555 435 441

Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE