Cenovnik Print

Noćenje22
Datum od25.09.202026.09.2020
Datum do25.09.202026.12.2020
Standardna soba | Polupansion
Odrasli105 105
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9953 53
1. dete 0,00-0,000 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)53 53
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)53 53
2. dete 0,00-0,00 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 0,00-0,00 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)53 53
Jednokrevetna soba149 149
1. dete 2,00-5,9944 44
1. dete 6,00-11,9997 97
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)44 44
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)97 97
3. odrasla osoba90 90
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9953 53
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
Apartman | Polupansion
Odrasli175 175
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9953 53
1. dete 0,00-0,000 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)53 53
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)53 53
2. dete 0,00-0,00 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 0,00-0,00 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)53 53
3. odrasla osoba105 105
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9953 53
1. dete 0,00-0,000 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)53 53
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)53 53
2. dete 0,00-0,00 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 0,00-0,00 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)53 53
Četvrta osoba105 105
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9953 53
1. dete 0,00-0,000 0
Standardna soba sa balkonom | Polupansion
Odrasli105 105
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9953 53
1. dete 0,00-0,000 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)53 53
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)53 53
2. dete 0,00-0,00 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 0,00-0,00 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)53 53
Jednokrevetna soba149 149
1. dete 2,00-5,9944 44
1. dete 6,00-11,9997 97
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)44 44
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)97 97
3. odrasla osoba90 90
1. dete 2,00-5,990 0
1. dete 6,00-11,9953 53
1. dete 0,00-0,000 0
2. dete 2,00-5,99 (Ako je 1.dete 2,00-5,99)0 0
2. dete 6,00-11,99 (Ako je 1.dete 6,00-11,99)53 53

Akcija
Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE