Cenovnik Print

Noćenje111
Datum od23.09.201924.09.201930.09.2019
Datum do23.09.201929.09.201915.10.2019
Deluks soba | Noćenje sa doručkom
Odrasli100 100 33
1. dete 2,00-11,9923 23 12
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)17 17 12
3. odrasla osoba70 70 23
1. dete 2,00-11,9923 23 12
Grand suite | Noćenje sa doručkom
Odrasli148 148 50
1. dete 2,00-11,9923 23 12
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)17 17 12
3. odrasla osoba103 103 35
1. dete 2,00-11,9923 23 12
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)17 17 12
Četvrta osoba103 103 35
1. dete 2,00-11,9923 23 12
Deluks soba | Polupansion
Odrasli126 126 59
1. dete 2,00-11,9923 23 12
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)17 17 12
3. odrasla osoba96 96 49
1. dete 2,00-11,9923 23 12
Grand suite | Polupansion
Odrasli173 173 75
1. dete 2,00-11,9923 23 12
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)17 17 12
3. odrasla osoba129 129 60
1. dete 2,00-11,9923 23 12
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)17 17 12
Četvrta osoba129 129 60
1. dete 2,00-11,9923 23 12
Deluks soba | Pun pansion
Odrasli149 149 82
1. dete 2,00-11,9923 23 12
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)17 17 12
3. odrasla osoba119 119 72
1. dete 2,00-11,9923 23 12
Grand suite | Pun pansion
Odrasli196 196 98
1. dete 2,00-11,9923 23 12
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)17 17 12
3. odrasla osoba152 152 83
1. dete 2,00-11,9923 23 12
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)17 17 12
Četvrta osoba152 152 83
1. dete 2,00-11,9923 23 12

Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE
NAPOMENE