Cenovnik Print

Noćenje11111111
Datum od29.04.202130.04.202101.05.202108.05.202101.06.202104.08.202126.08.202101.10.2021
Datum do29.04.202130.04.202107.05.202131.05.202103.08.202125.08.202130.09.202130.10.2021
Superior soba - pogled brdo | Noćenje sa doručkom
Odrasli130 130 133 110 121 134 120 112
1. dete 2,00-13,994 4 4 4 4 4 4 4
3. odrasla osoba99 99 101 84 92 102 92 86
Superior soba - pogled more | Noćenje sa doručkom
Odrasli169 169 172 141 152 173 151 143
1. dete 2,00-13,994 4 4 4 4 4 4 4
3. odrasla osoba128 128 131 108 116 132 115 109
Porodična soba - pogled more | Noćenje sa doručkom
Odrasli181 181 184 161 174 186 173 160
1. dete 2,00-13,994 4 4 4 4 4 4 4
2. dete 2,00-13,99 (Ako je 1.dete 2,00-13,99)4 4 4 4 4 4 4 4
3. odrasla osoba138 138 140 122 133 141 131 122
Porodična soba sa većim balkonom - pogled more | Noćenje sa doručkom
Odrasli192 192 195 171 185 197 184 170
1. dete 2,00-13,994 4 4 4 4 4 4 4
2. dete 2,00-13,99 (Ako je 1.dete 2,00-13,99)4 4 4 4 4 4 4 4
3. odrasla osoba145 145 148 130 140 150 140 129
Superior soba - pogled brdo | Polupansion
Odrasli163 163 166 143 154 167 152 144
1. dete 2,00-13,994 4 4 4 4 4 4 4
3. odrasla osoba124 124 126 109 117 127 117 110
Superior soba - pogled more | Polupansion
Odrasli201 201 205 174 185 206 184 175
1. dete 2,00-13,994 4 4 4 4 4 4 4
3. odrasla osoba153 153 155 132 141 157 140 133
Porodična soba - pogled more | Polupansion
Odrasli213 213 217 194 207 219 205 192
1. dete 2,00-13,994 4 4 4 4 4 4 4
2. dete 2,00-13,99 (Ako je 1.dete 2,00-13,99)4 4 4 4 4 4 4 4
3. odrasla osoba162 162 165 147 157 166 156 146
Porodična soba sa većim balkonom - pogled more | Polupansion
Odrasli224 224 228 203 218 230 216 202
1. dete 2,00-13,994 4 4 4 4 4 4 4
2. dete 2,00-13,99 (Ako je 1.dete 2,00-13,99)4 4 4 4 4 4 4 4
3. odrasla osoba170 170 173 155 166 174 164 153
Superior soba - pogled brdo | Pun pansion
Odrasli188 188 191 169 180 193 178 170
1. dete 2,00-13,9962 62 63 63 64 64 63 62
3. odrasla osoba143 143 145 129 137 147 136 129
Superior soba - pogled more | Pun pansion
Odrasli227 227 231 200 212 233 210 200
1. dete 2,00-13,9962 62 63 63 64 64 63 62
3. odrasla osoba172 172 175 152 161 176 159 152
Porodična soba - pogled more | Pun pansion
Odrasli239 239 243 220 233 245 231 218
1. dete 2,00-13,9962 62 63 63 64 64 63 61
2. dete 2,00-13,99 (Ako je 1.dete 2,00-13,99)61 61 63 63 64 64 63 61
3. odrasla osoba181 181 184 167 177 186 175 165
Porodična soba sa većim balkonom - pogled more | Pun pansion
Odrasli250 250 254 229 244 256 242 227
1. dete 2,00-13,9962 62 63 63 64 64 63 61
2. dete 2,00-13,99 (Ako je 1.dete 2,00-13,99)61 61 63 63 64 64 63 61
3. odrasla osoba189 189 193 174 185 194 184 172

Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE
NAPOMENE