Program putovanja Print

Noćenje11111111111
Datum od26.04.202427.04.202411.05.202401.06.202422.06.202413.07.202426.08.202414.09.202428.09.202412.10.202413.10.2024
Datum do26.04.202410.05.202431.05.202421.06.202412.07.202425.08.202413.09.202427.09.202411.10.202412.10.202431.10.2024
Executive soba | Noćenje sa doručkom
Odrasli32 32 35 46 62 82 62 46 35 32 40
Executive soba | Polupansion
Odrasli61 61 64 75 91 111 91 75 64 61 69
Porodični suite | Noćenje sa doručkom
Odrasli39 39 43 58 75 96 75 58 43 39 49
1. dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)19 19 22 29 38 48 38 29 22 19 24
3. odrasla osoba27 27 30 41 52 67 52 41 30 27 34
1. dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Četvrta osoba27 27 30 41 52 67 52 41 30 27 34
Porodični suite | Polupansion
Odrasli67 67 71 87 103 125 103 87 71 67 77
1. dete 2,00-11,9914 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)34 34 36 43 52 62 52 43 36 34 38
3. odrasla osoba56 56 58 69 81 96 81 69 58 56 63
1. dete 2,00-11,9914 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Četvrta osoba56 56 58 69 81 96 81 69 58 56 63
Grand suite | Noćenje sa doručkom
Odrasli56 56 60 71 109 146 109 71 60 56 69
1. dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)28 28 30 35 54 73 54 35 30 28 35
3. odrasla osoba39 39 42 50 76 102 76 50 42 39 49
1. dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Četvrta osoba39 39 42 50 76 102 76 50 42 39 49
Grand suite | Polupansion
Odrasli84 84 89 100 138 175 138 100 89 84 98
1. dete 2,00-11,9914 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)42 42 45 50 69 87 69 50 45 42 49
3. odrasla osoba67 67 71 78 105 131 105 78 71 67 77
1. dete 2,00-11,9914 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Četvrta osoba68 68 71 78 105 131 105 78 71 68 77
Jednokrevetna soba | Noćenje sa doručkom
Jednokrevetna soba43 43 47 66 96 118 96 66 47 43 54
Jednokrevetna soba | Polupansion
Jednokrevetna soba72 72 76 94 125 147 125 94 76 72 83
Standardna soba | Noćenje sa doručkom
Odrasli26 26 28 39 52 73 52 39 28 26 32
Standardna soba | Polupansion
Odrasli55 55 56 67 80 102 80 67 56 55 61
Superior soba | Noćenje sa doručkom
Odrasli35 35 38 53 67 89 67 53 38 35 44
1. dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 55
3. odrasla osoba25 25 27 37 47 62 47 37 27 25 31
1. dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Četvrta osoba25 25 26 37 47 62 47 37 26 25 31
Superior soba | Polupansion
Odrasli64 64 67 81 95 117 95 81 67 64 72
1. dete 2,00-11,9914 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2. dete 2,00-11,99 (Ako je 1.dete 2,00-11,99)58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 69
3. odrasla osoba53 53 55 65 75 91 75 65 55 53 59
1. dete 2,00-11,9914 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Četvrta osoba53 53 55 65 75 91 75 65 55 53 59
Premium soba | Noćenje sa doručkom
Odrasli30 30 32 42 56 79 56 42 32 30 37
Premium soba | Polupansion
Odrasli58 58 61 70 85 107 85 70 61 58 66

Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE