Program putovanja Print

Noćenja102010201020
Datum od04.0704.0714.0714.0724.0724.07
Datum do14.0724.0724.0703.0803.0813.08
Status
1/4 apartman broj 13 na 1. spratu | Najam studija / apartmana
Odrasli430 808 487 923 525 998
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
Jednokrevetna soba802 1551 916 1781 992 1932
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
3. odrasla osoba58 64 58 64 58 64
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
Četvrta osoba58 64 58 65 58 65
1/4 apartman broj 23 na 2. spratu | Najam studija / apartmana
Odrasli430 808 487 923 525 998
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
Jednokrevetna soba802 1551 916 1781 992 1932
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
3. odrasla osoba58 64 58 64 58 64
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
Četvrta osoba58 64 58 65 58 65
1/4 apartman broj 3 u prizemlju | Najam studija / apartmana
Odrasli430 808 487 923 525 998
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
Jednokrevetna soba802 1551 916 1781 992 1932
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
3. odrasla osoba58 64 58 64 58 64
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
Četvrta osoba58 64 58 65 58 65
1/4 apartman broj G2 u prizemlju | Najam studija / apartmana
Odrasli430 808 487 923 525 998
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
Jednokrevetna soba802 1551 916 1781 992 1932
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
3. odrasla osoba58 64 58 64 58 64
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
Četvrta osoba58 64 58 65 58 65
1/3 studio broj A3 na 1. spratu | Najam studija / apartmana
Odrasli341 630 386 720 415 778
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
Jednokrevetna soba624 1196 713 1375 772 1492
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
3. odrasla osoba58 65 58 64 58 64
1/3 studio broj B2 u prizemlju | Najam studija / apartmana
Odrasli341 630 386 720 415 778
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
Jednokrevetna soba624 1196 713 1375 772 1492
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
3. odrasla osoba58 65 58 64 58 64
1/3 studio broj B5 na 1. spratu | Najam studija / apartmana
Odrasli341 630 386 720 415 778
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
Jednokrevetna soba624 1196 713 1375 772 1492
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
3. odrasla osoba58 65 58 64 58 64
1/3 studio broj B8 na 2. spratu | Najam studija / apartmana
Odrasli341 630 386 720 415 778
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
Jednokrevetna soba624 1196 713 1375 772 1492
1. dete 3,00-11,9952 52 52 52 52 52
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99)52 52 52 52 52 52
3. odrasla osoba58 65 58 64 58 64

Program putovanja
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
Važne napomene
OPŠTE NAPOMENE