telplava.png
Pozovite nas

Talin 17.10.2020

DIREKTAN ČARTER LET
ESTONIJA
TALIN - BRDO SABORA - HELSINKI
U cenu uključen obilazak grada Talin uz pratnju vodiča (autobusom i peške)!

19302-tour 19303-tour 19304-tour 19305-tour 19306-tour 19307-tour 19314-tour 19315-tour 19316-tour 19308-tour 19309-tour 19310-tour 19312-tour 19313-tour 19311-tour

Talin, srednjevekovni dragulj Estonije, nalazi se u Finskom zalivu, na severnoj obali Baltičkog mora, na oko 80 km јužno od Helsinkija. Grad je i upravno sedište okruga Harju. Kao glavni grad Estonije, Talin je upravno, trgovačko I industrijsko sedište I važna putnička luka. Jedan je od najstarijih i najvećih gradova u severoistočnoj Evropi.

1. dan (subota, 17.oktobar 2020.) BEOGRAD – RIGA - TALIN Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla kod šaltera Filip Travela broj 709 dva sata pre leta. Poletanje za Rigu u 09:50h. Dolazak u Rigu u 12:50h po lokalnom vremenu. Transfer do Talina. Smeštaj u hotel.Slobodno vreme. Noćenje.
2.dan (nedelja, 18.oktobar 2020) TALIN Celodnevni fakultativni izlet Obilazak Brda sabora (Toompea) gde su kraljevski dvor (sada parlament) i upravne zgrade opasane bedemima, a zatim Starog jezgra, nekada naseljenog švedskim i nemačkim trgovcima, pomorcima i zanatlijama.Danas je to pešačka zona Talina, u kojoj su katedrala sv. Nikole, gradska većnica, ruska crkva Aleksandra Nevskog, palata Kadriorg. Slobodno vreme. Noćenje.Transfer do hotela. Noćenje.
3. dan (ponedeljak,19.oktobar 2020.) TALIN Doručak. Celodnevni fakultativni izlet brodom i autobusom za Helsinki. Odlazak brodom za Helsinki, koji je udaljen oko 80 km od Talina i nalazi se na severnoj obali Finskog zaliva. Po dolasku panoramsko razgledanje prelepe finske prestonice koja je, posle velikog požara 1808. godine, obnovljena u klasicističkom stilu: Trg Senata na kome je protestantska katedrala, zgrade Univerziteta i Vlade, Pijačni trg, ruska Uspenska crkva, Parlament, park Jana Sibelijusa, koncertna dvorana Finlandia, Luteranska crkva –podzemna crkva, koja je više poznata pod imenom Crkva u kamenu, jer zapravo to i jeste. Ova jedinstvena crkva je pravo remek delo sferičnog oblika i biser finske arhitekture. Slobodno vreme. Polazak broda za Talin u 19:00 h, dolazak oko 21:00h u Talin. Transfer do hotela. Noćenje.
4. dan (utorak, 20.oktobar) TALIN –RIGA -BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme.Transfer na aerodrom Riga. Let za Beograd u 16:00h. Dolazak u Beograd u 17:15h.
Prema programu Talin Estonija/Talin
Prema programu Talin-
OPŠTI SADRŽAJI
Servis za pranje rublja
Parking
Recepcija
Wi-Fi
RESTORAN BAR
Bar u lobiju
Restoran
SPA&WELLNESS
Đakuzi
Sauna
HELSINKI HELSINKI

19.10.2020

Helsinki - glavni grad Finske. Današnje središte grada obrazovalo se od sredine 19. do sredine 20.veka i zanimljiv je spoj ruske carske arhitekture, eklekticizma i modernih pokreta u arhitekturi 20.veka.

SMEŠTAJ
● IBIS TALLIN CENTER*** www.ibistallinncenter.ee
Hotel se nalazi se na oko 500 m od međunarodne bus stanice. Sve sobe su sa klima uređajem, TV-om sa satelitskim programima, besplatnim WI Fi, sefom, mini barom.Doručak se služi po principu samoposluživanja.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovih hotela hotelima iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI
● Celodnevni izlet brodom i autobusom Helsinki  Cena: 100 evra . U cenu je uključeno: transferi autobusom hotel – pristanište – hotel u Talinu, povratna brodska karta za Helsinki, razledanje Helsinkija autobusom ,ulaznica za Luteransku crkvu.
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “TALIN”● Rok za prijavljivanje za putovanje je deset dana pre polaska ili do popune mesta ● Potrebno je najmanje 100 putnika za realizaciju ovog putovanja ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem. ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.
Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.  Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava. ● Za boravak u Letoniji je obavezno putno zdravstveno osiguranje ● Važnost pasoša treba da bude najmanje šest meseci nakon planiranog napuštanja Estonije.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ●  Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja  ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanjaa moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija  koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ● Organizator putovanja ima licencu OTP 17/2020 izdatu 28. januara 2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 10.000 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A40 u visini 400.000- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2020 od 20.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300068360 od 20.01.2020 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
 

● Prevoz avionom na navedenoj relaciji direktnim čarter letom
● Aerodromske takse u Beogradu i Rigi  (oko 34 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se 
  plaćaju u dinarima u poslovnicama Filip Travela ili u poslovnicama ovlašćenih subagenata),
● Tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije 3*
● Usluge vođe puta sve vreme putovanja
● Troškovi organizovanja putovanja.

● Fakultativni izleti
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

DIREKTAN ČARTER LET!
U CENU UKLJUČEN OBILAZAK GRADA TALIN UZ PRATNJU VODIČA (AUTOBUSOM I PEŠKE)!

Poslednje pregledani aranžmani

Talin 17.10.2020