telplava.png
Pozovite nas

26.03.2021. Omogućen ulazak srpskih državljana u RS, koji su potpuno vakcinisani, bez PCR testa

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1300

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о измени и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Члан 1.

У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 и 22/21) после члана 4. додаје се члан 4а који гласи:

„Члан 4а

Изузетно од ограничења из члана 4. ове уредбе, лице које поседује потврду о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 који је издала јавна здравствена установа Републике Србије може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста.

Начин примене изузећа из става 1. овог члана одређује се актом министра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања потврде о потпуној вакцинацији врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове, на основу података здравствене установе која је извршила вакцинацију.”

Члан 2.

У члану 14. после речи: „радно време” додају се запета и речи: „односно временска ограничења радног времена, као и просторна ограничења”, а речи: „ограничава се, односно утврђује” замењују се речју: „утврђују”.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2698/2021

У Београду, 25. марта 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.


15.03.2021. TURSKA • ONLINE FORMULAR

Od 15.03.2021. pored PCR test, obavezno je i popunjavanje ONLINE formulara koje putnici u elektronskoj ili štampanoj formi pokazuju na pasoškoj kontroli. Formular se popunjava 72 sata pre putovanja.
Link ka formularu: https://register.health.gov.tr

Popunjen formular je neophodno sačuvati na svom mobilnom telefonu ili odštampati. 


27.01.2021. BUGARSKA • ULAZ UZ PCR TEST
 

Obaveštavamo vas da je za ulaz u BUGARSKU obavezan negativan PCR test ne stariji od 48 h.

Ova odluka se primenjuje za ulaz u zemlju od 29.01.2021.

Obavezan je za sve kategorije putnika. 


16.09.2020. Zabrana ulaska u Grčku za državljanine Srbije do 30.09.2020.

Vlada Republike Grčke je odlučila da produži odluku o zatvaranju granica do 30.septembra 2020 za sve putnike sa pasošem Republike Srbije i putnim dokumentima članica trećih zemalja izvan Evropske unije. Odluka je zasnovana na tački D1a/G.P. oik 52835 iz 28.avgusta 2020. 

Putnici koji imaju rezervisan smeštaj i putuju u Grčku sa dokumentima koji nisu srpski, moraju imati važeći negativan PCR test na COVID-19 izdat od strane zdravstvene ustanove iz zemlje sa čijim dokumentom putuju, koji predaju na graničnom prelazu prilikom ulaska u Grčku, kao i PLF (passenger location form).

Putnici koji putuju sa dokumentima koja nisu srpska, moraju da se sami raspitaju i informišu oko procedura ulaska u Grčku od strane ministartsta spoljnih poslova zemlje čiji dokument koriste pri putovanju u Grčku.


01.09. Dopuna informacija i novi režim ulaska državljana R.Srbije u AR Egipat od 01.09.2020.

Dragi putnici,

na snazi su zvanično novi i fleksibilniji uslovi ulaska u AR Egipat.
Svim putnicima za dolazak u AR Egipat neophodan je  negativan PCR test na COVID-19, ne stariji od 48 sata. Ovaj režim se takođe primenjuje za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm el Šeika, Tabe, Marsa Alama, Marse Matruh. Ova informacija je zvanično potvrđena od strane nadležnih organa AR Egipat.

Ali, ukoliko niste u mogućnosti da PCR test uradite u Srbiji, možete to učiniti u Egiptu nakon sletanja aviona.

Ministarstvo za civilno vazduhoplovstvo Egipta obavestilo je sve aviokompanije koje posluju u Hurgadi, Šarm El Šeiku, Marsi Alamu i na međunarodnom aerodromu Taba da će putnicima biti dozvoljeno da urade PCR analizu na novi virus Corona po dolasku na te aerodrome, uz plaćanje propisane naknade od 30 USD.

Ova odluka se primenjuje od 1. septembra 2020. do izdavanja drugih uputstava.

Link prema informaciji na sajtu ministarstva: http://www.civilaviation.gov.eg/news/get/403
 

YUTA INFO


25.08. Za ulazak u Egipat potrebni negativni PCR testovi

Dragi putnici,

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Egipat donela odluku da putnici svih nacionalnosti koji putuju u Egipat (odnosi se na celu teritoriju Republike Egipat) počevši od 01.09.2020. moraju priložiti negativan PCR test prema sledećim kriterijumima:
- PCR test ne sme biti stariji od 48 sati od trenutka uzorkovanja;
- Deca uzrasta do 5,99 godina u trenutku ulaska u Egipat nisu u obavezi da prilože negativan PCR test;

Kako ovo nisu optimalni uslovi za organizaciju čarter letova do Hurgade - svi polasci od 01.09. otkazuju.

Svi putnici će biti obavešteni o alternativnim putovanjima i uslovima za eventualni odlazak u Egipat uz negativan PCR test direktnom linijom avio kompanije Air Cairo.

Hvala vam na strpljenju i velikom poverenju.

Vaš Filip Travel


03.08. 2020.  Zabrana ulaska u Grčku za putnike sa pasošem Republike Srbije do 31.08.2020

Vlada Republike Grčke je na osnovu preporuka EU komisije zbog epidemiološke situacije sa virusom Covid-19 u Republici Srbiji produžila zabranu ulaska u Grčku svim putnicima sa pasošem Republike Srbije do 31.08.2020. 
Nova odluka o otvaranju i zatvaranju granica će biti revidirana od strane EU komisije 31.08.2020.
Ulaz u Grčku je omogućen kopnenim putem samo preko graničnog prelaza Promahonas (uz obavezan PCR test koji nije stariji od 72 h koji je izdala referenta zdravstvena ustanova države iz koje putnik putuje i mora biti na englesom, kao i PLF formular koji mora biti popunjen 48 h pre ulaska u Grčku) državljanima koji imaju putne dokumente članica EU, Velike Britanije, Švajcarske, Norveške, Lihtenštajna, Islanda, Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Novog Zelanda, Južne Koreje, Tajlanda, Tunisa i Urugvaja.


14.07. 2020. Zabrana ulaska u Grčku za državljanine Srbije do 31.07.

Vlada Republike Grčke je odlučila da produži odluku o zatvaranju granica od 15.jula do 31.jula za sve putnike sa pasošem Republike Srbije. 

Svi putnici koji se vec nalaze u Grčkoj moći će da završe svoj boravak, i putnici koji su došli sopstvenim prevozom i autobusom mogu da se vrate samo preko graničnog prelaza Promachonas (Grčko-Bugarska granica).

Putnici koji imaju rezervisan smeštaj i putuju u Grčku sa dokumentima koji nisu srpski, moraju imati važeci negativan PCR test na COVID-19 izdat od strane zdravstvene ustanove iz zemlje sa čijim dokumentom putuju, koji predaju na graničnom prelazu prilikom ulaska u Grčku, kao i PLF (passenger location form).

Putnici koji putuju sa dokumentima koja nisu srpska, moraju da se sami raspitaju i informišu oko procedura ulaska u Grčku od strane ministartsta spoljnih poslova zemlje čiji dokument koriste pri putovanju u Grčku.


05. 07. 2020. Zabrana ulaska u Grčku za državljanine Srbije od 06.07. do 15.07.

Grčka Vlada, u saradnji sa stručnjacima, detaljno posmatra i nastaviće to da čini svakodnevno, epidemiološku situaciju u Evropskoj uniji i u ostalim zemljama sveta.

U tom pogledu, Grčka, u saradnji sa svojim evropskim partnerima, zadržava pravo da menja svoju politiku. Na osnovu analiziranja epidemioloških podataka, odlučena je obustava ulaska srpskih državljana u Grčku, od ponedeljka 06.07.2020. u 6 časova, do 15.07.2020, na svim ulascima u zemlju. Jedini izuzetak su značajni razlozi za tranzit.

Grčka Vlada, u saradnji sa nadležnim organima, neprekidno analizira i procenjuje podatke, kako bi se otvaranje granica za posetioce iz inostranstva odvijalo bez posledica na javno zdravlje.

Zvanično saopštenje pogledajte ovde.


Ulazak u Grčku

Prema novim uredbama države Grčke, svi putnici koji ulaze u Grčku od 01.07.2020. su obavezni da popune sledeći formular na linku ispod:

https://travel.gov.gr/#/

Popunjavanje je obavezno i mora se obaviti 48 h pred ulazak u zemlju.

Potrebno je uneti adresu objekta u kome boravite kao i lične podatke.

Putnici koji putuju avionom potrebno je da unesu broj leta.

Pogledajte detaljnije: https://www.filiptravel.rs/sr/stranica/obavestenje-protokoli


Zdravstveno osiguranje na letovanju – info

Dragi putnici,

Srpski Zakon o zdravstvenom osiguranju, posebno član 114, pokriva lečenje naših državljana koji imaju regulisanu zdravstvenu zaštitu u Srbiji (uredne zdravstvene knjižice). Svi osiguranici mogu se lečiti za vreme privremenog boravka u inostranstvu o trošku svog srpskog zdravstvenog osiguranja:

Član 114.

"Pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ima osigurano lice ako je njegovo zdravstveno stanje pre njegovog odlaska u inostranstvo takvo da je utvrđeno da ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući i druge zdravstvene usluge.

Zdravstveno stanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje stručno-medicinski organ Republičkog fonda na osnovu nalaza i mišljenja izabranog lekara, o postojanju uslova iz stava 1. ovog člana, a filijala izdaje potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu (u daljem tekstu: potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite).

Radi izdavanja potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite, stručno-medicinski organ Republičkog fonda može naložiti da osigurano lice obavi određene vrste medicinskih pregleda, s ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja osiguranog lica.

Davanje nalaza i mišljenja izabranog lekara, odnosno utvrđivanje zdravstvenog stanja od strane stručno-medicinskog organa Republičkog fonda, odnosno izdavanje potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite, obezbeđuje se osiguranom licu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite izdaje se na osnovu neposrednog pregleda osiguranog lica od strane izabranog lekara, kao i na osnovu medicinske dokumentacije, i to: uvida u zdravstveni karton, uvida u izvod zdravstvenog kartona, nalaza i mišljenja izabranog lekara da osigurano lice ne boluje i da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 meseci za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući i druge zdravstvene usluge, kao i potvrde izabranog lekara – stomatologa o stanju zuba.

Ministar, na predlog Republičkog fonda, bliže uređuje uslove i način za korišćenje zdravstvene zaštite osiguranih lica u inostranstvu.“

Iako Grčka nije među zemljama sa kojima postoji bilateralni sporazum o zdravstvenom osiguranju (a spisak zemalja možete pogledati ovde), doneta je pozitivna odluka i u ovoj zemlji će biti omogućeno eventualno lečenje.

Da bi se ovo pravo moglo koristiti, potrebno je da putnik pre polaska na put u Grčku pribavi potvrdu o svom zdravstvenom stanju, a uputstvo se može pročitati na linku: https://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/hitna-pomoc-ino

Za zemlje sa kojima Republika Srbija ima sporazum: izdaje dvojezični obrazac, a za zemlje sa kojima nema sporazum (Grčka) izdaje se potvrda.

„Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu:

*u zemljama sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac (osim Poljske i Velike Britanije- za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava);

*u zemljama sa kojima Republika Srbija nema zaključen sporazum potrebno je pre polaska na put pribaviti  ”Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu” - obrazac 03-12.

Procedura izdavanja Potvrde, odnosno odgovarajućeg dvojezičnog obrasca je besplatna, a izdavanje vrši nadležna filijala Republičkog  fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja).“

U oba slučaja, naši državljani koji pribave odgovarajuća dokumenta o svom urednom zdravstvenom stanju pre polaska na put, imaće obezbeđeno lečenje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 


Obaveštenje o početku rada poslovnica


Dragi i poštovani putnici,

Raduje nas što možemo da vas obavestimo da otvaramo poslovnice!

Za početak možete nas posetiti na adresama:

Trg Nikole Pašića 8 (mapa)

*Radno vreme 09-20 h (ponedeljak - petak), subota 09-15 h


Beogradska 54-56 (mapa)

*Radno vreme 09-18 h (ponedeljak - petak), subota 09-15 h


YUBC - Bul. Mihajla Pupina 10v (mapa)

*Radno vreme 09-20 h (ponedeljak - petak), subota 09-15 h


ŽARKOVO / TC Mondo - Trgovačka 16a (mapa)

*Radno vreme 10-18 h (ponedeljak - petak), subota 10-15 h


NOVI SAD / Jevrejska 14 (pasaž) (mapa)

*Radno vreme 09-19 h (ponedeljak - petak), subota 09-15 h


Filip Travel radi na adaptaciji svojih prostorija i zaposlenih u skladu sa trenutnim okolnostima, sa pojačanim stepenom higijene i uz poštovanje preporuka Gradskog zavoda za javno zdravlje koje se odnose na boravak zaposlenih i klijenata u jednoj prostoriji.

Svakako nas možete kontaktirati i putem e-mail adrese rezervacije@filiptravel.rs, telefona 011 4 159 159 ili putem direktnih poruka na društvenim mrežama.
Mi ćemo se potruditi da u najkraćem roku kontaktiramo vas kako bismo zajedno isplanirali vaš pravi odmor.

Srdačno,

Filip Travel 


OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

Beograd, 19.05.2020.g.

Upravni odbor YUTA na sednici održanoj dana 19.05.2020. godine doneo je sledeće zaključke:

- Turističke agencije su kadrovski i organizaciono spremne za kvaliltetnu realizaciju svih ugovorenih turističkih putovanja za predstojeću letnju turističku sezonu.

- U skladu sa raspoloživim informacijama i očekivanim protokolima turističke agencije informišu javnost da će otpočeti sa realizacijom ugovorenih turističkih putovanja prema većini država u kojima tradicionalno borave naši turisti krajem juna i početkom jula meseca.

- Putnici naših turističkih agencija u potpunosti mogu biti uvereni da će agencije pre svega voditi računa o njihovoj bezbednosti i da će dodatno posvetiti pažnju što kvalitetnoj realizaciji ugovorenih putovanja u skladu sa propisima.

- Organizatori putovanja će u svom radu striktno poštovati mere koje propisuju nadležne zdravstvene organizacije radi bezbednog putovanja i boravka naših turista u ugovorenim destinacijama.

 

Predsednik Upravnog odbora

Zoran Arsenović 

 

NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA SRBIJE
Kondina 14, Beograd, Srbija

Vest na sajtu YUTA. pogledajte ovde.


 

Beograd, 12.05.2020.

Obaveštavamo vas da su sva ugovorena turistička putovanja sa datumom polaska do 01.06. 2020. otkazana, usled nemogućnosti realizacije. 

Sva sporna pitanja povodom otkazanih putovanja, biće rešavana u skladu sa odredbama uredbe o ponudi zamenskog putovanja, usvojenoj od strane Vlade RS (Službeni glasnik br. 63/2020).
U toku je usaglašavanje i definisanje procedura radi primene ove uredbe, a po okončanju istih obavestićemo sve putnike, koji su uplatili aranžmane do 15.03.2020.


Beograd, 02.05.2020.

UREDBA o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba o ponudi zamenskog putovanja PDF


17.3.2020.

Poštovani i dragi putnici,

Usled novonastalih okolnosti i vanrednog stanja proglašenog na teritoriji R Srbije sa ciljem zaustavljanja epidemije Corona virusa – Filip Travel Vas obaveštava da od 17.3.2020. godine obustavlja rad u svim poslovnicama.

Svi programi putovanja se stavljaju van snage.

Bezbednost i zdravlje zaposlenih, njihovih porodica kao i svih sugrađana je na prvom mestu, stoga Vas pozivamo da ostanete kod kuće, a mi ćemo se potruditi da na sva pitanja odgovorimo putem dostupnih kanala komunikacije.

O posledicama koje će pandemija iza sebe ostaviti, nećemo govoriti sada, nadamo se, kao i svi Vi, da će trajati što kraće i da ćemo ih prebroditi što bezbolnije.

Imajući u vidu Odluku Vlade R Srbije o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS CoV-2 zaraznom bolešću (“Službeni glasnik RS” broj 23/20 od 10.03.2020. godine), obaveštavamo Vas da su sredstva koja ste uplatili u korist agencije FILIP TRAVEL za ugovorena putovanja priznata u zakonom propisanom procentu.

Novčana sredstva ćete moći da iskoristite nakon okončanja pandemije koja će biti zvanično objavljena odlukom Vlade R Srbije.

Mi ćemo biti tu, na našem sajtu moći ćete da se informišete o svim aktuelnim ponudama, kao i o svim nažalost otkazanim putovanjima.
Sve informacije u vezi sa ugovorenim putovanjima, kao i putovanjima koja želite da ugovorite možete dobiti koristeći e-mail adresu: rezervacije@filiptravel.rs

Želimo Vam da sačuvate zdravlje i da zajedno sa nama pođete na nova putovanja, čim se za to ukaže prilika.

Ostanite zdravi!

Vaš Filip travel 


17.3.2020.

YUTA obaveštenje:

1. Poštujući preporuku Predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije u uslovima Uvedenog vanrednog stanja o ograničenju kretanja građana T.A. će za vreme trajanja vanrednog stanja prilagoditi radno vreme svojim potrebama uz mogućnost privremenog obustavljanja rada poslovnica i neposrednog kontakta sa putnicima i sve potrebne informacije putnicima dostavljati preko maila - portal, odnosno posebnih obaveštenja na sajtu. Molimo Vas da preduzmete sve aktivnosti u cilju pro-aktivnog pristupa putnicima ( kontakti telefonom ili e-mail-om, uz pojašnjenje situacije i njihovih opcija u datim okolnostima, jer moramo voditi računa da ćemo nastaviti rad i nakon završetka ovih okolnosti ). Obaveza je sve putnike obavestiti o novom režimu rada i postupku ostvarivanja nesmetane komunikacije.
 
2. Sva turistička putovanja ugovorena sa realizacijom do 15.05.2020.g., odnosno do okončanja vanrednog stanja otkazuju se.
 
3. Putnicima će biti ponuđeni sporazumni raskidi ugovora o putovanju uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja u periodu od godinu dana od dana planiranog putovanja. (Ukoliko je OTP imao dokazive stvarne troškove po pitanju realizacije putovanja, ukupan iznos obaveze se umanjuje za taj iznos.)
Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, uključujući i  ugovorena sa realizacijom za letnju turističku sezonu 2020.g. u slučajevima kada putnici insistiraju na raskidu Ugovora o putovanju.
 
4. Sva turistička putovanja ugovorena za letnju turističku sezonu 2020.g. realizovaće se u skladu sa ugovorom. YUTA će u saradnji sa nadležnim Ministarstvom i preporukama nadležnih organa, kao i Svetske zdravstvene organizacije, u zavisnosti od situacije, početkom maja meseca dati dalje preporuke u vezi letnjih putovanja.
 
5. YUTA će u skladu sa sa odlukama U.O. i novonastalom situacijom insistirati kod nadležnog ministarstva na modalitetima za pomoć turističkoj privredi i turističkim agencijama / Organizatori putovanja, Posrednici, Rent a car/. (pregovori u toku ):
 
- Oslobođanja od plaćanja poreza i doprinosa za zaposlene
- Oslobađanja obaveze posedovanja depozita na raćunu na kraju tekućeg meseca
- Oslobađanje od obaveza prema finasijskim institucijama
- Omogućavanja izdavanja posebnih potvrda u funkciji odloženog korišćenja ugovorenih usluga
 
6. Naše resorno Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija je o svim aktivnostima YUTA informisano, očekujemo njihovu saglasnost i sugestije radi daljeg postupanja. YUTA će sve dalje aktivnosti koordinirati sa Ministarstvom i postupati u skladu sa aktima Vlade Republike Srbije o obavezama pravnih i fizičkih lica u usloivima vanrednog stanja.
 
O svim daljim aktivnostima bićete blagovremeno informisani

YUTA Info