Izrael 06.10.2020.

Noćenje u Vitlejemu i Tiberasiju • Ručak na Galilejskom jezeru. • Hoteli kategorije 3 i 4*.

Putovanje u Izrael • Tel Aviv • Jafa • Jerusalim • Vitlejem Mapa

telplava.png
Pozovite nas