Moskva i Sankt Peterburg 27.12.2018.

RASPRODATO
NOVOGODIŠNJE PUTOVANJE 

10806-tour 10804-tour 10796-tour 10798-tour 10799-tour 10800-tour 10801-tour 10802-tour 10805-tour 10807-tour 10808-tour 10809-tour 10810-tour 10811-tour 10812-tour

Moskva je  jedan od najstarijih gradova u Evropi. Prvi put se pominje 1147. godine, a od petnaestog veka  postaje prestonica ruske države. Taj status Moskva je imala do 1712. kada se glavni grad seli u Sankt Peterburg. Značaj grada nije opadao, a Moskva je postala centar brojnih značajnih događaja za ruski narod. Dvadesetih godina prošlog veka Moskva je postala glavni grad Sovjetskog Saveza i od tada nije gubila taj status. Danas je ovo moderna svetska metropola, centar ruske države, kulture, ekonomije, sporta. Crkva Svetog Vasilija, zadužbina ruskog cara Ivana Groznog, je jedan od simbola grada Moskve, a ovde se danas nalazi muzej, Boljšoj teatar je jedan od najpoznatijih u svetu. Sankt Peterburg je osnovao Petar Veliki 1703. godine, kako bi bio njegov prozor u Evropu, odnosno da osigura rusko prisustvo na Baltiku. Danas  je jedan od najlepših gradova na svetu.

1. dan (četvrtak, 27. decembar 2018.) BEOGRAD - MOSKVA Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”. Let avio kompanije Aeroflot za Moskvu u 12:45 h (let SU 2091). Dolazak na moskovski aerodrom u 17:45 h. Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.
2. dan (petak, 28.decembar 2018.) MOSKVA Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet "Lomonosov", Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Fakultativni program: Moskovski metro, jedan od najlepših i najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasledja. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozlaćenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima i portretima nacionalnih heroja. Noćenje.
3. dan (subota, 29.decembar 2018.) MOSKVA Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po arhitekturno-umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije: Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona, Car topa i Oružane palate, riznice carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Večernja Moskva sa reke - vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom “Radisson”. Veličanstven pogled sa reke na noćnu Moskvu, koja važi za jedan od najosvetljenijih gradova na svetu. Noćenje.
4. dan (nedelja, 30.decembar 2018.) MOSKVA – SANKT PETERBURG Doručak. Transfer do aerodroma. Poletanje za Sankt Petersburg u 09:05 h (let SU12). Sletanje na aerodrom u Sankt Peterburg u 10:30 h. Transfer u hotel. Smestaj. Fakultativni program: Ermitaž, obilazak jednog od najvećih muzeja na svetu, u zdanju Zimskog dvorca, sa preko 3 miliona eksponata. Njegova neprocenjiva zbirka izložena je u 6 zgrada rasporedjenih na Dvorskom trgu i duž reke Neve. Glavna zgrada je Zimski dvorac koji je nekada bio rezidencija ruskih careva, a u njegovoj bogatoj zbirci izdvajaju se remek dela Leonarda Da Vinčija, Ticijana, Rembranta, Mikelanđela i drugih. Muzej je poznat i po arheološkoj zbirci, zbirci skulptura, zbirci srednjevekovne evropske umetnosti, ali i po svom baroknom izgledu i arhitekturi. Slobodno vreme. Noćenje.
5. dan (ponedeljak, 31.decembar 2018.) SANKT PETERBURG Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg, Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevska saborna crkva, Bronzani konjanik … (bez ulaska u objekte). Fakultativni program: Petropavlovska tvrđava, istorijsko jezgro grada, unutar čijih zidina se nalaze Petropavlovska saborna crkva u kojoj su sahranjeni svi ruski imperatori (počev od Petra I), Istorijski muzej Sankt Peterburga, kao i čuvene tamnice. Slobodno vreme. Individualni odlazak na DOČEK NOVE 2019. GODINE. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
6. dan (utorak, 01.januar 2019.) SANKT PETERBURG Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
7. dan (sreda, 02.januar 2019.) SANKT PETERBURG Doručak. Fakultativni program: Puškin-Carsko Selo, letnja rezidencija Ekaterine Velike, prekrasan dvorac i park površine 34 km2. Enterijer dvorca fascinira sjajem umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300-godišnjice osnivanja Sankt Peterburga završena je obnova čuvene Ćilibarske dvorane, koja je Katarininom dvorcu vratila stari sjaj. Slobodno vreme. Noćenje.
8. dan (četvrtak, 03.januar 2019.) SANKT PETERBUG – BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. Let za Moskvu u 16:20 h (let SU 39). Dolazak u 17:45 h. Poletanje za Beograd u 20:30 h (let SU 2092). Dolazak u Beograd u 21:35 h.
Moskva Kremlj i Oružana palata 29.12.2018.
Saint Petersburg Ermitaž

25.05.2019

Ermitaž - njegova ogromna zbirka izložena je u 6 zgrada na obali reke Neva, s tim što je glavna zgrada Zimski dvorac nekada bila zvanična rezidencija ruskih careva. Za dva i po veka, u ovom muzeju je sakupljeno oko tri miliona umetničkih i istorijskih eksponata, iz epoha od kamenog do savremenog doba.

SMEŠTAJ
Moskva, Vega Hotel & Convention Center 4*: www.hotel-vega.ru
Hotel je u sastavu nekadašnjeg kompleksa hotela Izmailovo. Metro stanica je na 70-80m od hotela. U neposrednoj blizini hotela nalazi se veliki broj restorana, tržni centar, kao i velika pijaca suvenira. Sama vožnja metroom do Crvenog trga traje 15 min (peške od hotela oko 25 min), što je važno za slobodno vreme. 2012. godine hotel je potpuno renoviran. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
Sankt Peterburg, Hotel Moskva 4* www.hotel-moscow.ru
Hotel se nalazi u centru grada, na kraju Nevskog prospekta, na obali Neve. Ulaz u stanicu metroa se nalazi u zgradi hotela, što daje mogućnost da se bez mnogo napora i gubljenja vremena stigne do glavnih znamenitosti grada.  Hotel je kompletno renoviran 2007. godine, a od 2008. je dobio kategoriju 4*.U sadržaju hotela je nekoliko restorana: pivni, restoran sa gruzijskom kuhinjom, bar “Panorama” sa predivnim pogledom na istorijski centar grada i Nevu. U holu hotela je pozorišna kasa, što daje mogucnost kupovine ulaznica za koncertni i pozorišni program St.Peterburga. Hotel ima 825 soba, koje su opremljene TV-om (satelitski programi), telefonom, frižiderom, sefom, Wi Fi internetom. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

FAKULTATIVNI IZLETI:

MOSKVA
Obilazak Moskovskog metroa  10 EUR
Krstarenje rekom Moskvom   35 EUR
Kremlj (teritorija i 2 Saborne crkve), Oružana palata   55 EUR*


SANKT PETERBURG
Petropavlovska tvrđava   30 EUR
Emitaž   40 EUR
Puškin (Carsko selo)   55 EUR *
Prijavljivanje i uplata fakultativnih izleta Kremlj i Puškin (Carsko selo) obavezna je prilikom rezervacije aranžmana. Prijava na licu mesta neće biti moguća.

Ukoliko broj prijavljenih putnika bude ispod 15, program će biti realizovan javnim prevozom, metroom.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „Moskva I St.Peterburg“
      ● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.
      ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu.


USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
● Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Filip Travel preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Filip Travela mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA
● Filip Travel zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično,  izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Filip Travela, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera
javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010  izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada        štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja,  koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine,  zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se  aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul.      Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

 • Avio prevoz na svim relacijama letovima kompanije Aeroflot
• Smeštaj u Moskvi  u hotelu kategorije 4*, usluga noćenje sa doručkom
•Smeštaj  u Sankt Peterburgu u hotelu kategorije 4*, usluga noćenje sa doručkom
• Transferi navedeni u programu
• Panoramsko razgledanje Moskve i Sankt Peterburga
• Usluge pratioca grupe i lokalnih vodiča
• Troškove organizacije aranžmana.

• Aerodromske takse i  obavezno osiguranje u avio saobraćaju (cca 189 €, podložno je promeni)
• Fakultativni izleti
• Individualne troškove

Poslednje pregledani aranžmani

Moskva i Sankt Peterburg 27.12.2018.