telplava.png
Pozovite nas

Krakov

 KRAKOV – VJELIČKA – ZAKOPANE

3914-tour 3915-tour 3916-tour 3917-tour 3918-tour 3920-tour 3921-tour 3922-tour 3924-tour 3925-tour 3919-tour

 Jedan od najlepših i najromantičnijih gradova Evrope nalazi u prapostojbini Starih Slovena na jugu Poljske, osnovao ga je i nazvao po sebi, slovenski knez Krak u 6. veku. Od 11. do 17. veka bio je prestonica Poljske, a 1364. godine je osnovan prvi univerzitet u zemlji – Krakovska akademija. U srednjem veku ovo je bio bogat, bezbedan i dobro utvrđen grad sa zidinama na kojima je bilo 55 kula. Za vreme renesanse, tu je centar novih ideja i kulture najpoznatijih humanista, pisaca, arhitekata i muzičara tog doba. Stare Miasto je istorijski centar grada sa najstarijom ulicom – Kanonica, koja vodi na brdo Vavel iznad reke Visle sa dvorcem poljskih kraljeva iz 14. veka. Glavni trg – Rinek iz 13. veka (200 x 200 m) sa kamenim zgradama (kamenice), restoranom Vieržinek – čuven po 20 dana dugoj gozbi evropskih vladara iz 1356. godine, crkvom sv. Marije iz 14. veka, renesansnim tržnim centrom iz 15. veka (Hala tkanina – Sukjenice) gde su se mogli kupiti proizvodi sa Istoka: začini, koža, svila, vosak a prodavati: tekstil, olovo, so iz rudnika soli Vjelička. Kažimjerž su u 15. veku naselili Jevreji koji su proterani iz Starog grada. Utvrđenje Barbakan i Florijanska kula visoka 30 metara na ulazu u Stari grad, podignuti su u 14. veku radi odbrane od Turaka. Istorijski centar grada proglašen je delom svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO–a.

1. dan BEOGRAD – BANSKA BISTRICA (oko 560 km). Sastanak putnika na stanici Lasta, Železnička 2, u 15.30 sati. Polazak autobusa u 16.00 sati, polazak iz Novog Sada u 17.15 sati ispred železničke stanice, kod lokomotive; polazak iz Subotice u 18.30 sati sa autobuske stanice preko puta hotela Patria. Prelazak srpsko – mađarske granice kod Horgoša. Noćna vožnja pored Budimpešte i Banske Bistrice.
2. dan BANSKA BISTRICA – KRAKOV (oko 220 km) Dolazak u Krakov u jutarnjim satima. Razgledanje grada (bez ulaznica) pešice sa vodičem: Vavel brdo sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećina Zmaja – simbol Krakova, stari gradski trg Rinek, zvonik, spomenik Adamu Mickijeviču, Crkva sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz 14. veka, Jevrejska četvrt Kažimierž (tu je sniman film Šindlerova lista), ulice Kanonica, Grocka, Florijanska sa kulom i Barbakanom. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan KRAKOV Doručak. Fakultativni obilazak sa vodičem, 700 godina starog rudnika Vjelička koji je najstariji rudnik soli u Evropi i nalazi se 20 km daleko od Krakova, a od 1978. godine proglašen je delom svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO–a. Dugačak je oko 300 km sa dubinom do 327 metara. Poseta rudniku obuhvata razgledanje hodnika dužine oko 3 km. Na dubinu od 64 m se stiže nakon 378 strmih drvenih stepenica, a do 135–og metra se dolazi liftom. Tu se nalazi spektakularno podzemno jezero, mnogobrojne skulpture, lusteri, pošta, kraljevska kapela, koncertna dvorana, koje su služile rudarima napravljene su od soli. U sklopu rudnika postoji čak i klinika za lečenje astme i disajnih organa jer so iz rudnika ima terapeutska svojstva. Obilazak rudnika traje oko 1,5 sat.. Fakultativna večera u nacionalnom restoranu. Noćenje.
4. dan KRAKOV – ZAKOPANE – BANSKA BISTRICA (oko oko 260 km). Doručak. Odlazak za Zakopane (105 km) – najpoznatiji poljski zimski turistički centar centar sa stogodišnjom tradicijom (900 m.n.v.), u podnožju Visokih Tatri. Po dolasku, slobodno vreme u centru mesta. Polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Poljsku, Slovačku i Mađarsku.
5. dan BANSKA BISTRICA – BEOGRAD (oko 560 km) Prelazak srpsko–mađarske granice kod Horgoša. Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.
VINCI Poljska/Krakov

 SMEŠTAJ
Hotel Sympozium ***,KRAKOV,ul. Kobierzyńska 47, Tel. +4812 261 86 00, www.sympozjum.com.pl
Moderan hotel koji se nalazi 3 km od starog grada. Ima recepciju, aperitiv bar i restoran. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene, sa telefonom i TV – om. Wifi je besplatan .Doručak – samoposluživanje.
- Filip Travel zadržava pravo zamene ovog hotela hotelom iste ili više kategorije.
FAKULTATIVNI IZLETI: 
- Poseta rudniku soli Vjelička. Cena: 25 evra (transfer, rezervacija, ulaznica, vožnja liftom, lokalni vodič uz asistenciju vođe puta, izlet traje oko 4 sata). Postoje posebna pravila bezbednosti kojih se svi moraju pridržavati dok se nalaze na obilsku u rudnika Temperatura u rudniku je oko 12ºC tokom cele godine.
- Večera u nacionalnom restoranu sa folklornim programom i živom muzikom. Cena: 35 evra.
Prijave prilikom rezervacije a uplate na licu mesta. Potrebno je najmanje 30 prijavljenih učesnika za realizaciju navedenih izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanu cenu. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “KRALJEVSKI GRAD KRAKOV”
- Rok za prijavljivanje za putovanje je deset dana pre polaska ili do popune mesta - Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja - Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama.
OPŠTE INFORMACIJE
- POLJSKA – 312. 679 km2 - Stanovništvo:39 miliona - Glavni grad: Varšava (1,7 miliona st. );Krakov 750. 000 st. - Novac: zlot (1 zlot = 0,25 evra).. - Lokalno vreme u Poljskoj je zimi plus 1 sat a leti plus 2 sata u odnosu na vreme u Srbiji.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
- Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. - Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija u gotovini (40%), a ostatak čekovima do 5 jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. Ili 20. u mesecu). 3) Platnim karticama do 6 mesečnih rata bez kamate (Visa, Master, American Express od Banca Intese i Komercijalne banke). 4) Putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.
MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Filip Travel preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Filip Travela moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača DUNAV OSIGURANJE A.D.O. Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.
OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA
- Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. - U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Filip Travela, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.– EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2016 od 25.01.2016. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300050848 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

- Autobuski prevoz na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom);
- Dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije tri zvezdice
- Razgledanja gradova prema programu;
- Usluge vodiča
- Troškovi organizovanja putovanja.

 - Fakultativni izleti i posete, - Međunarodno zdravstveno putno osiguranje.

 Razgledanje Krakova uključeno u cenu aranžmana! 

Poslednje pregledani aranžmani

Krakov