Baden Baden 30.12.2018.

RASPRODATO
BADEN BADEN – STRAZBUR – HAJDELBERG

11055-tour 11056-tour 11057-tour 11058-tour 11059-tour 11060-tour 11061-tour 11062-tour

Baden-Baden, smešten u podnožju planine Švarcvald, predstavlja savršeno mesto za odmor. Tu se nalazi 12 termalnih izvora, gde su nakon rimskog cara Karakule dolazili pripadnici evropskih kraljevskih porodica. Grad na reci Rajni, Strazbur, uvršten je u listu svetske kulturne baštine UNESCO od 1988. godine. Strazbur je sedište Evropskog parlamenta, Suda za ljudska prava i Saveta Evrope. Na udaljenosti 90 km od Baden- Badena se nalazi Hajdelberg, koji mnogi smatraju jednim od najromantičnijih i najlepših gradova Nemačke. Krasi ga impozantni gotsko-renesansni zamak koji dominira gradom, kao i najstariji I najprestižniji univerzitet Nemačke osnovan 1386.godine.

1.dan (nedelja, 30.decembar 2018.) BEOGRAD – BADEN BADEN Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u 16.35h. Poletanje aviona za Baden-Baden u 18.35h (W6 4109). Dolazak u Baden Baden u 20.40h. Transfer do hotela i smeštaj. Noćenje.
2.dan (ponedeljak, 31.decembar 2018.) BADEN BADEN – STRAZBUR Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet u Strazbur u kome je danas sedište Evropskog parlamenta, Suda za ljudska prava i Saveta Evrope. Strazburška gotska katedrala Notr Dam je sa visinom od 142m do 19. veka predstavljala najvišu građevinu na svetu. Posebnu atrakciju predstavlja četvrt “Mala Francuska” sa autentičnom, živopisnom alzaškom arhitekturom, kanalima, brojnim restoranima, bistroima. Povratak u Baden-Baden u popodnevnim časovima. Mogućnost fakultativnog odlaska na gala večeru koja se tradicionalno organizuje u kazinu u Baden Badenu (uz doplatu) uz prateći dress code koji je obavezan za ovu priliku. Noćenje .
3.dan (utorak, 01.januar 2019.) BADEN BADEN Kasni novogodišnji doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Mogućnost organizovane zajedničke rane večere u restoranu ( uz doplatu). Noćenje.
4.dan (sreda, 02.januar 2019.) BADEN BADEN – HAJDELBERG Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet u jedan od najlepših gradova Nemačke – Hajdelberg, udaljen 90 km od Baden-Badena. Odlazak do impozantnog gotsko-renesansnog zamka koji dominira gradom, a u čijem se vinskom podrumu nalazi najveće bure na svetu zapremine 227.000 litara. Obilazak najprestižnijeg i najstarijeg univerziteta Nemačke osnovanog 1386.godine. Povratak u Baden-Baden. Noćenje.
5.dan (četvrtak, 03.januar 2019.) BADEN BADEN – BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Moguć PROGRAM PLUS u pratnji vodiča agencije: obilazak Bramsove kuće, Faberžeovog muzeja ili odlazak uspinjačom do najviše tačke na vrh Merkur. Transfer do aerodroma. Poletanje za Beograd u 21.10h (W6 4110). Sletanje na aerodrom “Nikola Tesla” u 22.55h.

SMEŠTAJ:
Hotel Am Festspielhaus *** https://www.hotel-am-festspielhaus.de/  
Hotel se nalazi u centru, preko puta pozorišta. Sve sobe poseduju: kupatilo, fen, TV, Wi- Fi internet, mini bar, sef. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

FAKULTATIVNI IZLETI:
“Strazbur” Cena: 70 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom i usluge vodiča.
Hajdelberg” Cena : 80 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom i usluge vodiča.
Prijavljivanje i uplata fakultativnih izleta se vrši u agenciji prilikom rezervacije aranžmana. Minimum za realizaciju je 10 prijavljenih putnika, po izletu. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, izlet može biti realizovan uz korigovanje cene.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „ BADEN BADEN“:
● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: ● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Pladanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata. MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ● Filip Travel preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Filip Travela mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA
● Filip Travel zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Filip Travela, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

• Avio prevoz na relaciji Beograd – Baden Baden – Beograd kompanijom Wizz Air
• Aerodromske takse
• 1 komad malog kabinskog prtljaga dimenzija 55 cm x 40 cm x 23 cm
• Smeštaj u hotelu kategorije 3*, usluga noćenje sa doručkom
• Transfer aerodrom – hotel – aerodrom
• Usluge vodiča
• Trškovi organizacije putovanja
 

•Doplata za čekirani prtljag do 20 kg (oko 80 evra) u  momentu objavljivanja programa
• Obroci i piće na letovima kompanije Wizz Air
• Individualni troškovi
• Gradska komunalna taksa (u trenutku izrade programa iznosi 3,5 evra po osobi dnevno)
• Fakultativni izleti
• Međunarodno putno osiguranje
• Ulaznice za lokalitete

Poslednje pregledani aranžmani

Baden Baden 30.12.2018.