telplava.png
Pozovite nas

Amsterdam 14.05.2019

RASPRODATO
AMSTERDAM - ROTERDAM - ŠEVENINGEN - HAG

13889-tour 13892-tour 13883-tour 13884-tour 13885-tour 13886-tour 13887-tour 13888-tour 13890-tour 13891-tour 13893-tour 13894-tour 13895-tour 13896-tour 13897-tour 13898-tour 13899-tour 13900-tour

Amsterdam je nastao krajem 12.veka kao malo ribarsko mesto, a danas je finansijski, kulturni centar i najveći grad u Holandiji. Njegov planski i spretno izgrađeni centar na kopnu i vodi, danas je u celosti proglašen delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. Živopisni kanali su zaštitni znak ovog grada koji još nosi naziv “Severna Venecija”. Oblik grada definisan je kružnim vodenim kanalima. Amsterdam je grad koji očarava svojom slikovitom arhitekturom i brojnim znamenitostima. Jedno od najvećih istorijskih gradskih jezgara u Evropi, izgrađeno u 17.veku, nalazi se u Amsterdamu. Uobičajeno je da se ovaj jedinstveni grad opisuje donekle oprečnim atributima kao što su: živ, nekonvencionalan, buntovan ili čak revolucionaran, ali i miran, uređen, tradicionalistički i tolerantan I svaki od njih mu zaista pristaje.

1.dan (utorak, 14.maj 2019) BEOGRAD- AMSTERDAM Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u 04.40h. Polazak za Amsterdam u 6.40h (let JU360). Dolazak u Amsterdam, na aerodrom Šipol, u 9.10h. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada. Amsterdam je najveći grad Holandije I jedan od najposećenijih gradova Evrope. Vožnja duž obala velikih kanala uredjenih još pre tri stoleća. Panoramsko razgledanje: Kraljevskog dvorca, Nove i Stare crkve, berze Birlage, glavne železničke stanice, kapele Svetog Olafa i Čajna-tauna. Pešačko razgledanje glavnih turističkih ulica I trgova, kvarta sa starim kafanama i najveće evropske pijace cveća. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2.dan (sreda, 15.maj 2019) AMSTERDAM – ZAANSE CHANS- VOLENDAM – AMSTERDAM Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na poludnevni fakultativni izlet Mala holandska tura sa obilaskom tradicionalong starog holandskog sela, gde je verno prikazan raniji način života u Holandiji. Povratak u Amsterdam u popodnevnim satima. Noćenje.
3.dan (četvrtak, 16.maj 2019) AMSTERDAM Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti.
4.dan (petak, 17.maj 2019) AMSTERDAM – ROTERDAM- ŠEVENINGEN – HAG -BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela, mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet Roterdam, Ševeningen i Hag. Ova velika tura, omogućava razgledanje živopisnih provincija juga Holandije. Roterdam je najveće pristanište Evrope, smešten na ušću reka Rajna I Maas. Hag je prestonica Holandije I ostao je tradicionalno mesto življenja kraljevske porodice. Ševeningen je grad prepoznatljiv po međunarodnom sudu pravde. Nakon izleta, transfer na aerodrom oko 18.00 h. Polazak za Beograd u 21.10 h (let JU 365). Dolazak u Beograd u 23.25h.

SMEŠTAJ:
Motel One 3*, Amsterdam https://www.motel-one.com/en/
Hotel se nalazi oko 400m od Kongresnog centra RAI I oko 3.8km od glavnog trga Dam. Nalazi se na direktnoj metro liniji do centra (Europaplein). Sobe poseduju : kupatilo, klima-uređaj, TV, telefon i Wi-Fi internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.

● Organizator putovanja zadržava pravo zamene hotela, hotelom iste ili više kategorije.● Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pre putovanja.

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

Celodnevni fakultativni izlet Roterdam, Ševeningen i Hag Cena: 110 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, panoramsko razgledanje autobusom, usluge vodiča.

Fakultativni izlet Mala Holandska tura – Zaanse Schans I Volendam Cena : 75 evra.
Prijavljivanje i uplata fakultativnih izleta se vrši u agenciji prilikom rezervacije aranžmana. Minimum za realizaciju je 10 prijavljenih putnika, po
izletu.
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

 

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „AMSTERDAM“:
● Potrebno je najmanje 15 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: ● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Pladanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Filip Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Filip Travel ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Filip Travel preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Filip Travela mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA ● Filip Travel zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Filip Travela, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.


● Avionski prevoz na relaciji Beograd –Amsterdam –Beograd
● Smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelu kategorije 3*, na bazi noćenja sa doručkom
● Transferi prema programu
● Panoramsko razgledanje Amsterdama
● Usluge lokalnog vodiča
● Usluge vodiča agencije tokom boravka
● Troškovi organizacije i realizacije putovanja

● Aerodromska taksa u Beogradu i inostranstvu 110 evra u trenutku objavljivanja programa, iznos je podložan promeni i plaća se u dinarima u agenciji
● Obroci i piće na letovima kompanije Air Serbia
● Fakultativni izleti
● Individualni troškovi

 Celodnevni fakultativni izlet Roterdam, Ševeningen i Hag

Poslednje pregledani aranžmani

Amsterdam 14.05.2019